Boligdugnaden.no er en nettside utviklet av Direktoratet for byggkvalitet, Husleietvistutvalget og Kommunal- og distriktsdepartementet. Hensikten er å gjøre det enklere for privatpersoner å leie ut bolig. Med økende antall flyktninger som kommer til Norge, i tillegg til studenter og andre som ønsker å leie bolig, er behovet for utleieboliger stort. Målet med nettsiden er å bidra til flere trygge utleieboliger og å avlaste kommunen. 

På nettsiden kan du:

  • Finne ut om ditt hus, leilighet eller rom kan leies ut lovlig
  • Lese råd og anbefalinger om hva du bør gjøre og ta stilling til før du leier ut
  • Få tips til hvordan du finner leieboer, for eksempel gjennom kommunen

Les mer om boligutleie på Boligdugnaden.no