Helsenorge er det offentlige nettstedet for informasjon om og tilgang til helsetjenester for innbyggere i Norge. Helsenorge er delt i to hoveddeler:

  • Selvbetjeningsløsninger, hvor du har tilgang til ulike helserelaterte nettjenester.
  • Informasjonssider, der du finner kvalitetssikret informasjon om en rekke ulike temaer.

Selvbetjeningsløsninger

Ved å logge deg inn på Helsenorge kan du se helseinformasjon som er registrert om deg. Hvilke tjenester du har tilgang til avhenger av hva legesenteret har valgt å tilby. Eksempler på tjenester er:

  • Se og fornye resepter
  • Bytte fastlege
  • Sjekke vaksinene dine
  • Bestille legetime
  • Se kjernejournalen din 
  • Se prøvesvar
  • Videokonsultasjon

Logg inn på Helsenorge her

For å logge inn på Helsenorge må du bruke elektronisk ID, slik som for eksempel BankID. 

Informasjonssider

Her finner du kvalitetssikret og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter. Her kan du også søke etter fastleger som har ledig plass.