Det er datasenterselskapet Green Mountain som har inngått en avtale med TikTok for å dekke deres økende datalagringsbehov i Europa. Torsdag 9. mars var det offisiell markering av satsningen hvor både Einar Busterud og Marte Tønseth Larsen holdt taler. Noe av det de fremhevet var betydningen for lokalmiljøet, regionen og Innlandet med tanke på fremtidige arbeidsplasser i det som blir Norges største datasenteranlegg.

Næringsparken er et samarbeid mellom Hamar og Løten kommuner, og sammen med Eidsiva Energi har man etablert selskapet Heggvin Utvikling som skal stå for den langsiktige utviklingen av området.

Totalt fem datasenterbygg

Anlegget har fått navnet OSL2-Hamar og har en kapasitet på 150 MW. Totalt fem datasenterbygg, hver med en kapasitet på 30 MW, er planlagt på stedet. Den første bygningen er planlagt ferdigstilt innen november 2023. TikTok har signert en innledende kontrakt for 3 bygninger og 90 MW kapasitet, men med mulighet for å utvide kapasiteten opp til 150 MW innen 2025.

- Innlandet er en ideell lokasjon for våre datasentre. Her er det nok strøm, gode ferdigregulerte arealer og kompetent arbeidskraft. Vi ser frem til etableringen og ser for oss videre vekst i regionen.» sier administrerende direktør i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth.

Arbeidsplasser

Prosjektet vil skape et betydelig antall arbeidsplasser, både i selve anleggsfasen men også når datasenteret er i drift. Å drifte et datasenter av denne størrelsen krever dyktige teknikere, sikkerhetspersonell, renholdere, støttefunksjoner og ledelse. Akkurat nå er det 16 virksomheter som har fått oppdrag i forbindelse med byggingen.

- I kroner er dette den største industri-investeringen i Innlandet noen sinne. Den innebærer flere hundre arbeidsplasser, men for Hamar, Løten og Innlandet vil ringvirkningene være vel så viktige. Vi besøkte Luleå og Facebook-anlegget der på nyåret og kunne ved selvsyn se ringvirkningene dette har hatt på utdanning, forskning, næringsutvikling og tilflytting for regionen, sier ordfører i Hamar, Einar Busterud.

Digital grunnmur

Datasentre er en essensiell del av vår felles digitale grunnmur. Uten datasentre fungerer ikke det digitale samfunnet, hverken i det offentlige, i næringslivet eller for privatpersoner. Norge har siden 2018 hatt en egen Datasenterstrategi for å tydeliggjøre at dette er et satsingsområde, bidra til økt vekst i datasenternæringen og samtidig tilrettelegge for at utviklingen skjer på en bærekraftig måte.

- En tydelig og målrettet satsing med den nasjonale datasenterstrategien har vært avgjørende for at selskaper som Green Mountain nå opplever vekst og stor etterspørsel etter våre tjenester. Norge er blitt satt på det internasjonale kartet som en perfekt datasenterlokasjon. Et godt og fremtidsrettet samarbeid med Hamar og Løten kommuner, Heggvin Utvikling, Nordavind DC Sites, Eidsiva Energi, Elvia og CTS Nordics har vært avgjørende i realiseringen av prosjektet, sier Hagaseth.

Green Mountain har en helhetlig tilnærming til å bygge og drive bærekraftige datasentre. I OSL2-Hamar-prosjektet omfatter dette alt fra bruk av fornybar kraft, sertifiserte grønne bygg og varmegjenbruksprosjekter. "Dette anlegget vil bli et stjerneeksempel på vår visjon om å sette den grønne standarden, sier Hagaseth.

Einar og Marte