Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos gruppen. 

Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer.

Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt, se informasjon til innbyggerne på helsenorge.no.

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom vil derfor ha behov for tilgang til selvtester.

Selvtester kan du i Løten hente:

  • Servicekontoret på Tingberg i åpningstiden kl. 10:00 -14:00. Her er det stengt i hele romjula så hent selvtester snarest og innen fredag 23. desember. kl. 14:00
  • Biblioteket har åpent onsdag 28. desember kl. 11:00-15:00

Generelt smittevernråd

Oppfordring til besøkende på Løten Helsetun

Følg hygieniske prinsipper i møte med våre pasienter og brukere av helsetjenester.

For til tross for vaksinering er det mange som har et nedsatt immunforsvar og det er derfor viktig å fortsatt skåne disse. 

Vi ber deg derfor om å være nøye med håndhygiene når du kommer på besøk, ikke kom på besøk dersom du har luftveissymptomer eller har testet positivt for Covid-19.

Vi håper på forståelse og etterlevelse av dette, da målet er å beskytte våre pasienter som bor på Løten Helsetun.