31. mai arrangerte Løten eldreråd Mjøsmøtet for eldrerådene i Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Hovedtemaet i år var demens.

Må naturliggjøre demenssykdom

Løten kommunes demenskoordinator Guro Brenden og Inger Veflingstad fra Nasjonalforeningen for folkehelsen snakket om et demensvennlig samfunn. De poengterte at økt kunnskap i samfunnet gjør det lettere å leve med demens. Den som vet mer, gjør bedre valg. Vi må naturliggjøre demenssykdom og motvirke skam. Ansvaret ligger hos den friske part. Det finnes 80 ulike demenssykdommer og sykdommen arter seg ulikt, kunne de fortelle. 

to damer ved talerstol
Guro Brenden og Inger Veflingstad

Harald Sanaker, allmennlege i Ringsaker kommune snakket om hva utfordringsbildet er i samfunnet ved demenssykdom. Sykdommen kan ikke kureres og den forverres over tid. 85% av de som bor på sykehjem har diagnosen. Levetiden er fra cirka 5-15 år. Det er viktig og nødvendig å få god hjelp. De som kan hjelpe er fastlege, hjemmetjeneste, frivillige, Nasjonalforeningen for folkehelsen og pårørendeforeninger. Antallet personer med demenssykdom er forventet å øke de kommende årene. I perioden 2025-2050 anslås det at økningen vil være på 108 % i Løten.

blid mann og dame i kommunestyresalen
Blide deltakere på Mjøsmøtet.

Mjøsmøtet ble avsluttet med konsert i Løten kino. Det lokale demenskoret underholdt til stor glede for både de frammøtte og koret selv. 

eldre dame på talerstolen
Leder for Løten eldreråd: Torill Hafslund Fossum