Fikk du regninga i nettbanken eller posten og synes summen var høy? Da bør du ta en titt på hva som skjuler seg bak tallene. 

Beregnet vannforbruk

Før jul leser du av vannmåleren og melder inn tallene til kommunen. Har du automatisk vannmåler så går dette som du sikkert gjetter, automatisk. I januar kommer regninga. Da har kommunen sett på om du har bruk mer eller mindre vann enn det som var beregnet for din bolig. Beregninga er gjort ut ifra vannforbruket ditt året før. La oss ta et eksempel: I 2022 brukte du 60 kubikk vann. Dette ble lagt til grunn da kommunen beregnet hvor mye vann du skulle bruke i 2023. Gjennom året betaler du en månedlig sum basert på denne beregningen. Så har året gått og avlesningen viser at du har brukt 120 kubikk vann. Da har du brukt dobbelt så mye som vi trodde og du må betale for dette vannet på etterskudd. Når februar kommer vil regninga gå tilbake til en fast månedlig sum, beregnet ut ifra hvor mye vann du brukte i 2023. Alt som gjelder for vann gjelder også for kloakk. For vannet du tar inn i huset må jo også ut igjen.

Du betaler alltid de faste avgiftene, slik som abonnementsgebyr og vannmålerleie. Feiing, renovasjonsavgift og eiendomsskatt er også på regninga for eiendomsavgifter, som er samlebetegnelsen for alle utgifter knyttet til eiendommen din.

Ønsker du å lese mer om vannforsyning kan du gjøre det her