Bedriftene som får støtte driver med alt fra kunst til frisør, friluftsopplevelser og vask. I dag foretok ordfører Marte Larsen Tønseth og næringskontakt Berte Sollerud Helgestad overrekkelsen av næringsstøtten til Løten-bedriftene.

Det var elleve bedrifter som søkte og ti av dem får støtte.

- Jeg blir så stolt over den gode bredden i type virksomheter som søker: fra helse, opplevelser, kultur, mat og tjenesteleverandører innen skjønnhet, renhold, maling og oppmåling.

Sammen bidrar alle søkerne til økt attraktivitet i kommunen og et bedre tjenestetilbud for Løtens befolkning og regionen for øvrig, sier ordfører Marte Larsen Tønseth.

- Det er også i år gledelig å se hvor stor variasjon det er i aktiviteten eller produksjonen som ligger til grunn for søknadene. Deres tilbud gir Løtens innbyggere og tilreisende mulighet for nye produkter og opplevelser, fortsatte ordføreren.

Løten kommune har 200 000 kroner til årlig utdeling, og ordningen administreres i samarbeid med kommunens næringsrådgiver Berte Sollerud Helgestad. Søknadsfristen er 1. mai hvert år. 

Se mer om næringsstøtteordningen her

Løten kommune vedtok på budsjettet for 2023 å ansette en egen næringskontakt. Denne stillingen vil utlyses etter hvert og vil være et godt bidrag for næringslivet i Løten. 

Disse fikk næringsstøtte i 2023:

  • Brenneri Belbaraka Sweets - Meryem Belbaraka: 25 000 kroner i støtte til investering i nytt kjøkken til virksomheten.
  • Dragsten Lydservice - John Ivar Dragsten: 10 000 kroner i støtte til investering i lydutstyr for å kunne utvide tilbudet for lydtjenester til lokale teatre, lag og foreninger.
  • Et steg av gangen - Heidi Amundsen: 25 000 kroner i støtte til investering i førstehjelpsutstyr, packrafter, sikkerhetsutstyr, lavvo og hengekøyer.
  • KK Frisør og Skjønnhet - Kristine Kvæken: 15 000 kroner til investering i pc, kaffemaskin og markedsføringskurs.
  • Løten Kunsthall - Glafira Galuzina: 25 000 kroner til investering i pc og hjemmeside i arbeidet med forprosjekt for etablering av kunsthall
  • Løten utleie og vask AS - Barbara Macm : 25 000 kroner til investering i gulvmaskiner og utstyr for vindusvask i høyden.
  • Maler Svenn - Arkadiusz Czeslaw Grudzinski: 25 000 kroner til utvikling av nettside og investering i utstyr.
  • Scan-Lab AS - Piotr Ludwig: 15 000 kroner til investering i programvare.
  • Sembart - Trude Semb-Vinaccia: 25 000 kroner til investering i atelier/verksted.
  • Spreke Opplevelser - Emilie Westli Andersen: 10 000 kroner til investering i kanohenger og kompetansebevis grunnkurs kano.