- Det er også i år gledelig å se hvor stor variasjon det er i aktiviteten eller produksjonen som ligger til grunn for søknadene. Tilbudene gir Løtens innbyggere og tilreisende mulighet for nye produkter og opplevelser, sier ordfører Marte Larsen Tønseth.

Det var 13 bedrifter som hadde søkt om næringsstøtte fra Løten kommune og i dag fikk elleve bedrifter tildelt næringsstøtte. Ordføreren foretok utdelingen sammen med næringskontakt Berte Sollerud Helgestad under en lunsj på Løten Nærstasjon i formiddag. Ordføreren er opptatt av næringslivet og har de siste fem årene besøkt nærmere 200 bedrifter i Løten. I Løten finnes alt fra store til små bedrifter, fra de store som har underavdelinger i Løten til nystarta bedrifter. Det er i underkant av 700 virksomheter som er registrert i enhetsregistret.

- Løten kommune heier på lokalt næringsliv og jeg oppfordrer til å ta kontakt med oss i kommunen, både administrativt og politisk, om dere har noen innspill eller spørsmål dere vil ta opp. Sammen bidrar alle næringsstøttemottakerne til økt attraktivitet i kommunen og et bedre tjenestetilbud for Løtens befolkning og regionen for øvrig, sier Marte. 

Disse fikk næringsstøtte i 2024:

 • Bakke graveservice AS - Stian Bakke: 25 000 kroner til kurs, måleinstrumenter og profilering av utstyr.
 • Løten Pizza og Grill (Eufrat) - Mahmut Atsiz: 25 000 kroner til utemøbler.
 • Sykkelkroken - Eiliv Fossbakken: 25 000 kroner til utstyr til sykkelverksted
 • Glafira Galuzina - Glafira Galuzina: 17 000 kroner til rammer til utstilling
 • Hedmark Alkemiske Destilleri - Lars Linholt: 25 000 kroner til utvikling av etikett og lyddemping
 • Inn på Høgvold - Kristin Toven: 15 000 kroner til packraft og tilhørende sikkerhetsutstyr
 • Mjøsen Oppmåling - Piotr Ludwig: 7500 kroner til oppmålingsutstyr
 • Myrli trevare - Kurt Ingar Bekkelund: 18 000 kroner til nettside
 • Nivalis barokk - Guro Hjemli: 10 000 kroner til noter, instrumenter og oppgradering av øvingslokale
 • Pickleballspesialisten AS - Stig Handegård: 25 000 kroner til utvikling av nettbutikk, markedsutvikling og kompetanseheving
 • Spreke opplevelser - Amund Hagen Kristiansen: 7500 kroner til sertifisering/kurs

Løten kommune har 200 000 kroner til årlig utdeling, og ordningen administreres i samarbeid med kommunens næringskontakt Berte Sollerud Helgestad. Søknadsfristen er 1. mai hvert år.