Listene finner du her på nettsiden vår og utlagt i servicekontoret. Skattelistene viser adresse, gårds- og bruksnummer, takst, skattesats og beregnet skatt for alle eiendommer i kommunen. Eiendommer med fritak ligger også i egen liste.

Se listene her:
Skattelister over alle eiendommer
Skatteliste over eiendommer som har fått fritak

Klage

Hvis du mener eiendomsskattetaksten er feil, kan du klage på taksten. Dette må skje skriftlig og innen klagefristen. Klagefristen er satt til 25.mars.

Mer om hvordan du klager finner du her:
Hvordan klage, og bruk av skjema