Stortinget vedtok 15. desember 2022 å øke rammetilskuddet til kommunene med 100 millioner kroner med intensjon å gi 1 000 kroner ekstra til mottakere av sosialhjelp og 1 000 kroner ekstra per barn.

Stortingets intensjon er å gi mottakere av sosialhjelp en ekstra utbetaling i desember, det innebærer at den ekstra utbetalingen ikke skal føre til trekk i andre ordninger.

Målgruppen for utbetalingen er alle personer som har fått eller vil få innvilget økonomisk sosialhjelp i desember 2022.

NAV Løten betaler ut ekstratilskuddet onsdag 21. desember.