De store nedbørmengdene kan gi mye overvann, stor vannføring i bekker og elver, økt fare for erosjon og skader på bygg og annen infrastruktur. Vi ber alle være oppmerksomme og minner om at du selv kan gjøre en god del for å forebygge skader:

  • Hold deg oppdatert om utviklingen av været
  • Fjern søppel, kvist, grus mv. som kan hindre vannet å renne fritt ut i kummer, stikkrenner og andre vannveier
  • Flytt egne gjenstander, rundballer mv. som er plassert nær elver og bekker eller i utsatte kjellere
  • Hold deg unna bratte skråninger, samt elver og bekker med stor vannføring
  • Tilpass farten og kjør etter forholdene. Vær oppmerksom på fare for vannplaning. Vurder om reisen faktisk er nødvendig og evt. bruk av hjemmekontor
  • Følg lokale myndigheters instruksjoner og rød fra beredskapsaktører

Opplever du problemer på privat eiendom, for eksempel vann i kjelleren, ta kontakt med ditt eget forsikringsselskap. Ved behov for nødhjelp ta direkte kontakt med brannvesenet på 110. Ved behov for helsehjelp ring 113.

Ved oversvømmelse på fylkesveg – kontakt ansvarlig entreprenør: 966 25 065
Kommunens vakttelefon for kommunal veg, vann og avløp: 951 54 466.

Beredskapsaktørene prioriter behovet for bistand fortløpende ut fra samfunnssikkerhetshensyn.

Les mer om flom- og jordskredvarsel (varsom.no)

Vei- og trafikkinformasjon (175.no)