- Vet dere hva en filosof er? spør Trine Engebakken Edvardsen og ser på elevene fra Hedemarken friskole. 

De står i papirkjøkkenet på Klevfos industrimuseum og skal lære om hvordan papir blir til. Elevene vet hva en filosof er og Trine forteller at papirets historie begynner med en kinesisk filosof og en kveks, eller veps da, hvis man ikke skal ta det på dialekt. Hun får ungene til å forstå at fiber er viktig i papirproduksjonen. De får kjenne på cellulosemassa som de etterpå lager sitt eget papir av. Dette er en av flere deler av skoledagen på Klevfos. De ansatte på Klevfos har satt opp to dager hvor de tar imot besøk av skoleklasser.

- Vi har mulighet til å gjøre dette på forespørsel også, sier Edvardsen. 

Dame som viser fram håndlaget papir

For skolene i Løten er tilbudet gratis, da Klevfos samarbeider med Løten kommune. Tilbudet passer for alt fra 1.klassinger til videregåendeelever. 

- Her kan de få med seg prosessen nesten fra man hugger treet til det blir papir, sier Edvarsen, og legger til:

- Det er viktig for Løten-elever spesielt å få vite historien som har vært her og få eierskap til den.

En liten brikke verdenshistorie

I Munch-senteret forteller Anne Utter om den kjente kunstneren som ble født på Ådalsbruk. Hun forteller at Munch måtte hastedøpes fordi har var svakelig, at han flyttet til Kristiania allerede som ettåring og at han var tilbake i Løten på sommerferie, både som 12-åring og 18-åring. Elevene får en kort innføring i Munchs tilknytning til Løten.

- Vi er her for å lære om lokalhistorien, for å komme oss ut av klasserommet og få nye erfaringer. Jeg ville hoppe på muligheten da den bød seg og det er fint at vi bare kan gå hit. De var også på Klevfos da de gikk i andreklasse, så det er fint å komme tilbake nå, sier Solveig Gettemy, lærer for 7.trinn på Hedemarken friskole. 

dame som står foran plansjer og snakker for elever

Å lære om hvordan folk livnærte seg i tidligere tider er en del av kompetansemålene i samfunnsfag og på Klevfos får elevene se dette med egne øyne. Her får de besøke en fabrikk som står slik den var da det var drift der. 

- Det er viktig å ha med seg hva industrien gjorde for mennesker og hva den gjorde med samfunnet på Ådalsbruk, sier Edvardsen. 

Inne i fabrikken møter jeg ei klasse fra Østvang skole. De har fått sett kummene i kokeriet og har tatt plass i Hollenderiet. Her forteller Tor Karseth at fabrikken åpnet i 1888 og var i drift til 1976. I 1909 brant fabrikken ned og den bygningsmassen vi sitter i nå stammer fra gjenoppbyggingen i 1910-1911. På det meste kunne det jobbe 90 personer i fabrikken, de fleste jobbet skift. 

Mann som spiller gitar mens barn sitter på benk foran han og ser på

Det er ikke en skikkelig omvisning med Tor Karseth uten en trall og han tar et par sanger. En av elevene spiller vanligvis i et av Tor sine teaterstykker, men akkurat denne dagen har han ikke så lyst til å synge. Men Tor, han vil synge "Filtvælsen" og da trenger han noen til å danse. Gjett hvem den heldige utvalgte er? Ja, riktig, det ble meg. Og med filtkåpa på og min utkårede for dagen på armen avslutter jeg denne fortellingen fra Klevfos. Siden jeg er også er fotografen ble det ingen bilder fra dansen. Flaks for meg!