Vil du heller spill sjakk eller brettspill, strikke, delta på lesesirkel eller drive med slektsgransking eller veving? Alt dette kan du gjøre i kulturhuset i sentrum. For det er vel lov å kalle biblioteket et kulturhus, så mye lærdom og så mange sanseinntrykk som du kan få her? Biblioteksjef Åsta Olaug Staxrud Brenna viser ivrig fram de ulike tilbudene til oss. 

- Aviskroken er det mest besøkte stedet. Det er sterkt uttrykt at her vil vi ha papiraviser og papirbøker, smiler hun. 

Du har kanskje Hamar Arbeiderblad eller Østlendingen hjemme, men her kan du lese Klassekampen, Aftenposter eller Dag og tid. Skulle det friste mer med The Guardian eller The Washington Post så får du tilgang til disse, og ca. 7000 andre aviser og tidsskrifter, digitalt. Tjenesten heter Pressreader. 

- Vi har tilgang til Pressreader som en prøveordning i 2023 for å se om det er behov for det, forteller Åsta. 

Avisforsider

For å få tilgang må du logge inn på Din side på Løten folkebibliotek. Den er knyttet opp mot lånekortet ditt. 

- En del av jobben vår er å veilede folk som trenger digital hjelp. Vi kan hjelpe deg i gang, sier Åsta. 

Gode lånetall

2022 ble et godt år for biblioteket i Løten. De fikk noe økt mediebudsjett og pengene ble brukt til å fornye og modernisere mediesamlingen som bar noe preg av å ikke være oppdatert og aktuell. Det ble først og fremst satset på ny og aktuell litteratur for barn og unge, samt ny og aktuell faglitteratur for voksne, da det var på disse områdene det trengtes mest. 

- Når utlånsstatistikken viser at utlån av skjønnlitteratur for barn og ungdom og faglitteratur for barn og ungdom har økt med henholdsvis 20 % og 24%, må vi si oss godt fornøyd, sier Åsta. 

For skjønnlitteratur for voksne lå utlånet omtrent som året før med en økning på 1 %. Innenfor faglitteratur for voksne var veksten formidabel, med en økning i utlån på hele 208%! Det viste seg at satsingen med å aktualisere samlingen, både gjennom innkjøp og formidling av bøkene, hadde stor effekt. 

- Dette er tall som gleder oss som jobber med å formidle litteratur, sier Åsta. 

to bibliotekarer som ser på ei bok

Hun har en klar oppfatning av at økt utlån kommer av hva åpningstidene er og hvilke bøker de har. 

- Det er viktig med nye bøker som ikke er utslitt. Jeg ser at ungene blir så glade når bøkene de får låne er hele og rene.

Åsta er glade for at de kan sende ut bøker til skolene som er både nye og aktuelle. 

Nye bibliotektjenester

I tillegg til bøkene, lydbøkene og filmene du kan låne i fysisk form på biblioteket har du som registrert låner også tilgang til digitale tjenester. Pressreader er nevnt over. I tillegg finnes Bookbites og Filmoteket.

- Bookbites er lydbøker og e-bøker. Du kan bruke lånekortet ditt og passord for å få tilgang. Du må være tilknyttet et bibliotek for at det skal fungere, forklarer Åsta.

Filmoteket er en tjeneste for bibliotekene og her kan man låne fem filmer i måneden.

- Filmoteket har gode kvalitetsfilmer, sier Åsta. 

filmcover

Sist, men ikke minst, finnes Verdensbiblioteket, en tjeneste levert av Nasjonalbiblioteket. Her finner du bøker på arabisk, albansk, syriansk, bosnisk, kroatisk, serbisk, kurdisk, persisk, polsk, somali, thai, tigrinja, tyrkisk og ukrainsk. Dette er en digital tjeneste. I tillegg har Løten folkebibliotek en liten hylle med fysiske bøker på andre språk, blant annet russisk, persisk og arabisk. De ansatte på biblioteket er i full gang med å gjøre bøkene på biblioteket tilgjengelige for utlån på selvbetjeningsmaskinen, men det er foreløpig ikke mulig med alle bøker. 

Biblioteket er også en møteplass for både yngre og eldre. Mandager er du velkommen på strikketreff fra kl. 12, mens ordføreren inviterer til å slå av en prat hver tredje torsdag i måneden. Innimellom har de lesesirkel og kulturskolen har flere arrangementer her gjennom året. En vevgruppe holder til her, samt ei slektsgranskningsgruppe. 

- Hvis noen liker å spille brettspill så er de velkommen til å dra i gang en spillgruppe, sier Åsta. Lokalene kan benyttes utenom åpningstid etter avtale med biblioteksjefen. 

Gode leseopplevelser

De mest populære bøkene er krim og bestselgere, men Åsta er opptatt av å formidle at det finnes mange andre gode bøker.

- Mange som låner en roman hos oss sier at bøkene er gode, sier hun. 

Biblioteksjefen har inntrykk av at løtensokningene er glade i å lese. I tillegg til lesesirkelen på biblioteket finnes det mange private lesesirkler i Løten. 

- Men man må jo ikke komme til biblioteket for å lese, smiler hun. 

Eller jo, hvis du vil lese en bok om Svartbækken så må du ta turen. Boka finnes kun i ett eksemplar og det låner ikke Åsta ut.

Nå er vi godt inne i 2023 og Åsta og de andre på biblioteket har mål om at det skal være mulig å låne alle bøkene på selvbetjeningsautomaten i løpet av året. 

selvbetjeningsmaskin

- Så skulle jeg fryktelig gjerne ønske at vi kunne ha arrangementer for barn. Det er trist at vi ikke har det. Vi får se om vi får noen penger til det, avslutter hun. 
 

Slik låner du:

  • Register deg for å få lånekort. Dette gjør du enten via biblioteket sine nettsider eller ved å møte opp på biblioteket med gyldig legitimasjon
  • Søk opp bøker du ønsker å låne i biblioteket sin database for å se om de er inne i hylla. Er den ledig kan du velge å bestille den eller bare stikke ned på biblioteket og låne den. Er den ikke inne kan du sette deg på venteliste. Har ikke Løten folkebibliotek boka kan du be dem om å låne den inn fra et annet bibliotek
  • Lånetida er fire uker uansett medie
  • Lån kan fornyes opptil tre ganger om det ikke er venteliste på boka
  • Purringer sendes ut automatisk en gang i uka. Etter 3.purring går det til erstatning
  • Du kan få påminnelse på sms før lånefristen går ut om du ønsker det