De fleste av oss må nå gjøre nye prioriteringer i egen hverdagsøkonomi og da kan det være godt å få tips og råd for å bruke penger smartere, eller hjelp til å ta nødvendige grep for å få en trygg hverdagsøkonomi eller å betale ned gjeld. 

Gratis økonomikurs for alle innbyggere i Løten 

Det holdes både digitale kurs og fysiske økonomikurs:

 1. Bedre hverdagsøkonomi – for alle som vil lære mer og får gode tips og råd om en hverdagsøkonomi. Aktuelle temaer er budsjett, sløsing/sparing, dagligvarer, gode vaner og en del om familier med barn.
 2. Ta tak i egen gjeld – for deg som har, eller er i ferd med å opparbeide deg gjeld og som vil ta forebyggende grep. På kurset får du blant annet tips og råd om hva du bør gjøre om du ikke kan betale ei regning, informasjon om utleggstrekk og gjeldsrådgivning.
 3. Bruk penger smart - workshop om økonomi for unge under 30 – for deg som ønsker å lære mer om egen hverdagsøkonomi. Aktuelle temaer er budsjett, kreditt, dagligvarer og sløsing/sparing.

Link til påmelding, kursdatoer og mer informasjon 

 • Matvareprisene økte med 7,6 prosent i løpet av juli.
 • Prisen på mat og drikke har økt 10,4 prosent det siste året, og mange av varene vi kjøper mest av har økt 20 – 30 prosent. 
 • Prisene på drivstoff er nesten 50 prosent høyere enn for ett år siden.
 • Norges Bank har hittil i 2022 hevet styringsrenta med 1,75 % (per 1.10).  

Økonomitips

Skaff deg oversikt over din økonomiske situasjon – sett opp ditt budsjett:
Enten du har økonomiske problemer, eller kommer til å få endringer i din økonomiske situasjon, vil første råd være å skaffe en oversikt over din økonomiske situasjon, inkludert evt. gjeld.

Øke inntekter: Enten du er i jobb eller ikke, så kan det være aktuelt å undersøke om det er mulig å øke/stabilisere inntekten.

Redusere utgifter:Mange kan spare penger ved ta en kritisk gjennomgang av alle utgiftsposter:

 • Hvilke utgifter er helt nødvendige? Vi må ha bolig, strøm, mat, forsikring og mobil.
 • Kan boutgiftene eller strømregningen reduseres?
 • Har du krav på redusert sats for utgifter til barnehage, skolefritidsordning og evt. annet barnetilsyn?
 • Kan du si opp abonnementer og redusere utgiftene til telefon, internett, streaming/ mediebruk mv?
 • Kan du kutte i bilutgifter, alkohol, tobakk, ferie og fritid, herunder medlems-kontingenter i foreninger osv.
 • Er evt. bidragsnivå og skattetrekk riktig i forhold til dagens inntekter?