Dette er anleggene i Løten som fikk spillemidler:

  • Servicebygg leirduebana - Løiten jeger- og fiskerforening - 394 000 kroner
  • Skateboardanlegg - Løten kommune - 907 000 kroner
  • Sykkelanlegg - Nordbygda/Løten ski - 483 000 kroner
  • Skileikanlegg - Nordbygda/Løten ski - 449 000 kroner

skileikanlegg sett fra oven

Om spillemiddelordningen

Spillemidler satt av til idrettsanlegg i Innlandet fra overskuddet til Norsk tipping er drøyt 127 millioner kroner for 2024. I tillegg kommer inndratte midler og renter. Dermed blir det samlede beløpet på drøyt 140 millioner kroner. Av de totalt 369 søknadene som kom inn var det 180 søknader som ble innvilget. Fire av disse var i Løten.

Spillemiddelordningen er søknadsbasert. Det er fylkeskommunen som fordeler spillemidler til de enkelte anleggene i fylket.

Fylkeskommunen følger opp kommuner og frivillige lag og foreninger som ønsker å søke om midler. Det skjer gjennom søkekurs, veiledning, befaringer og møter.

Det er Kultur- og likestillingsdepartementet som fordeler spillemidlene til fylkeskommunene.