En verkstedbygning på Klevfos industrimuseum har i sommer fått uventede gjester. Innimellom restene etter tiår med papirproduksjon har det blandet seg inn grafikk og lyd, i en utstilling man må lete seg frem i.

Alt dette startet med at Hans Kristian Borchgrevink Hansen fikk Hallvard Trættebergs stipend i 2021. Han tilbragte mai 2022 i Løten for å lage raderinger i Klevfos Industrimuseums grafikkverksted. Intensjonen med oppholdet var å lage en billedserie fra kommunen, ta kobberplatene ut i nærmiljøet og oppsøke motivene som en slags plein air grafiker. For Hansen var denne siden av Hedmark et fremmed landskap. I et forsøk på å forstå det bedre tok han kontakt med Bjørn Hatterud, og denne dialogen har endt opp som denne utstillingen. 

Hatterud har lyd fra tre steder i utstillingen. En datamaskinstemme leser et hyllestdikt av Løten, skrevet av AI (kunstig intelligens). I et annet rom er det industrielle klanger. I et tredje kan du høre kunststudenten Sigurd dele sin forkjærlighet til Løten. 
Denne utstillingen forholder seg direkte til omgivelsene den vises i og dykker ned i kommunens mentale og geografiske landskap. 

Kort om kunstnerne

Hans Kristian Borchgrevink Hansen er en billedkunstner fra Grue Finnskog. I sine arbeider tar han ofte utgangspunkt i det han har for hånden og utforsker sine umiddelbare omgivelser for å se noe antatt velkjent på en ny måte. Han forsøker å gå varsomt frem, ta motivene på alvor og gi dem oppmerksomheten de fortjener.  

- Jeg ønsker ikke å forme det jeg finner etter forutbestemte ideer, men i den grad det er mulig la meg lede av de iboende egenskapene i materialet, sier Borchgrevink Hansen. 

Mann i grafikkverksted

Ved hjelp av slike fremgangsmåter prøver han å gjenoppdage våre omgivelser, sanse verden gjennom de minste ting og avdekke den uendelige detaljrikdommen som omgir oss hvor enn vi befinner oss.

Bjørn Hatterud er opptatt av  høy-/lavkultur, konformitet/motstand og normalitet/avvik. Han er forfatter, musiker, kurator og kulturskribent, med en lang rekke utgivelser og prosjekt i ulike sjangre og uttrykksformer bak seg.

Utstillingen vil være i Verkstedet på Klevfos industrimuseum fra 1. - 31. juli. Åpningen vil skje 1. juli kl. 15.00.

Utstillingen er støttet av Løten kommune, Billedkunstnernes vederlagsfond og Klevfos industrimuseum.

kunstplakat