Det har kommet en god del regn siste døgn. I kombinasjon med snøsmelting kan dette gi mye overvann, stor vannføring i bekker og elver, og økt fare for skader på bygg og annen infrastruktur.

Vi ber alle være oppmerksomme og minner om at du selv kan gjøre en god del for å forebygge skader:

  • Hold deg oppdatert om utviklingen av været
  • Fjern snø, is, søppel mv. som kan hindre vannet å renne fritt ut i kummer, stikkrenner og andre vannveier
  • Flytt egne gjenstander, rundballer mv. som er plassert nær elver og bekker til mindre utsatte områder
  • Hold deg unna bratte skråninger og bekker med stor vannføring
  • Kjør forsiktig og tilpass farten

Bistand ved vann i kjeller koordineres av 110-sentalen.

Ved oversvømmelse på fylkesveg – kontakt ansvarlig entreprenør: 966 25 065.

Løten kommunes vakttelefon for kommunal veg, vann og avløp: 951 54 466.

 

Vil du lese mer om flom- og jordskredvarsel kan du sjekker Varsom.no

Varsom.no