Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS) gir foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barnet ditt har, hvilke signaler det gir og hva du kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Målet med kurset

Målet er at barnet ditt/ungdommen din skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine. 

illustrasjon av sirkel med barn
Illustrasjon av Trygghetssirkelen

I kurset snakker vi om

  • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
  • "Være sammen" i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
  • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
  • Vanskelige situasjoner. Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
  • Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette. 

mor som ligger på ei matte sammen med babyen sin med en annen baby ved siden av
Foto: Ricardofoto

Kurset er gratis og blir avholdt på Helsestasjonen. Målet er at alle foreldre med barn fra spedbarnsalder og opp til og med ungdomsskolealder skal få tilbud om kurset. Informasjon om kurset vil bli gitt via din barnehage eller skole.