Ministerens Løtenbesøk startet med en stopp på Løten depot. Her orienterte major Bjørn Hjelle, sjef for ammunisjon og våpenseksjonen i Forsvaret, om driften i Løten. Depotet har nå totalt åtte ansatte. Tidligere har så mange som 21 personer jobbet her. Ammunisjonslageret ble bygget i 1971 og er en sentral og viktig del av Norges forsvar. Major Bjørn Hjelle fortalte om suksessoppskriften for god drift, men tok også opp utfordringer ved krise og krig til en lydhør minister.

soldat som viser minister vegen med ordfører bak

Etter besøket på Løten depot tok ministeren turen til Løten skytterhus, hvor en fullsatt sal ventet på å få høre om den nye langtidsplanen for Forsvaret. Langdtidsplan for forsvarssektoren 2025-2036 ble lansert fredag 5. april.

- En sentral del når vi har jobbet med den nye planen er at vi møter en annen verden nå enn for 30 år siden. Den nye situasjonen vil være med oss i lang tid, sier Bjørn Arild Gram.

fullsatt sal og mann som holder foredrag

Han innledet med å snakke om krigen i Ukraina og hvordan den påvirker Norge og vårt forsvar.

- Regjeringen tok umiddelbare grep for å øke norsk forsvarsevne etter krigsutbruddet i Ukraina. Den nye langtidsplanen gjør flere nødvendige grep for å styrke forsvarsevnen, sier Gram.

Forsvaret må tilpasses for å møte ny sikkerhetssituasjon og forsvarspolitikken må å ha en tydelig strategisk innretning. Forutsetninger for vekst er at svakheter utbedres. Eksempler på områder som det skal tas tak i er:

  • materiell og logistikk
  • eiendom, bygg og anlegg
  • personell og kompetanse
  • IKT

mann i dress som holder foredrag
 

- Forsvarsministeren presenterte utdrag fra forsvarets langtidsplan som er et historisk løft og satsning på Forsvaret vårt. Det er et alvorlig bakteppe. Det viser at vi kan ikke ta friheten vår for gitt. Det er viktig å bygge totalforsvaret vårt. Det militære forsvaret og den sivile beredskapen er avgjørende i den sammenheng. Forsvaret og det sivile samfunnet samarbeider og gir hverandre gjensidig støtte i alvorlige kriser og krig. Målet er å forebygge, planlegge for og håndtere alvorlige kriser og krig. Det viser fokuset på nettopp viktigheten av det når møtet i dag var bredt representert fra kommunene i Hamarregionen og Sør-Østerdalen, samt kommuneadministrasjonen, sier ordfører Marte Larsen Tønseth, som var fornøyd med at det ble stilt gode spørsmål og gitt gode innspill til forsvarsministeren om beredskap fra de frammøtte.

- Jeg syns det er flott at vi har ministere som tar seg tid i en hektisk hverdag og bruker en kveld sammen med oss i Løten, avslutter ordføreren.