Turposter på Hedmarken er et stort samarbeidsprosjekt som HHT har koordinert i mer enn 10 år. Det er et stort spleiselag med frivillig innsats og lokalkunnskap + offentlig og privat støtte og bistand med penger, kart, administrativ oppfølging og premier. Alle har vi et mål om å legge til rette for gode turopplevelser i nærmiljøet i den kommunen man bor + nabokommunene i Hamarregionen. Sesongen er fra 1. mai til 14. oktober (noen poster blir tilgjengelig litt senere pga snøforhold og villreinkalving). Alle turforslagene blir tilgjengelig digitalt på UT.no. Man kan notere postkoden i trykksaken eller man kan kvittere digitalt via UT-appen når man er nærmere posten enn 75 meter.

Her kan du hente turpostbrosjyre

  • Rådhuset Tingberg
  • Løten Nærstasjon
  • Løten folkebibliotek
  • HHT-butikken, Hamar
  • BUA Løten

Alle elever på de fire barneskolene i Løten får brosjyren med i sekken fra skolen. Det er sendt ut et lite antall brosjyrer til barnehagene.

Premier

Det blir også i år deltakerpremier til barn/unge som tar minst fire poster i en kommune. Premien er et dagsbesøk i Ankerskogen svømmehall. Denne premien er et spleiselag mellom Sparebank1 Østlandet, kommunene, HHT og Ankerskogen svømmehall. Premien kan hentes i kommunenes service/informasjonssenter fra og med 14. august og ut året. Lever turkortet med koder eller vis fram registreringene i appen for å hente ut billetten som må brukes før utgangen av juli 2025. I tillegg blir det uttrekkspremier i hver kommune. Man kan hente seg turposthefter på servicekontorene, bibliotekene, noen sportsbutikker, svømme/idrettsanlegg og aktuelle matbutikker, som ligger sentralt i forhold til turer. HHT – butikken i Strandgata 45 har alltid alle fire heftene tilgjengelig.

Kartbrosjyren for 10 turposter laster du ned her (PDF, 1MB)