Forberedelser til asfaltering av Brennerivegen starter opp umiddelbart i dag 23. august. 
Asfaltering vil bli gjennomført på Brennerivegen fra sør og opp mot Chausseen fra mandag 28. august. Etter asfaltering av veg blir gangveg langs Brennerivegen asfaltert. 

Omkjøring vil i denne perioden være uendret. Under asfaltering av Brennerivegen blir det manuell dirigering av trafikk. 

Arbeidene i krysset med lysanlegg, busslommer og gangveg fortsetter. Fra uke 36 vil omkjøring bli lagt over parkeringsplass på den nye Joker-butikken for adkomst nedover Brennerivegen fra Hamar.