De bruker egen gråtass og ATV til arbeidet, og er innstilt på å legge ned mange timer for at lokalbefolknignen skal kunne gå på skøyter, ski og på beina på Rokosjøen fra desember til cirka slutten av mars. 

Tiltaket ble gjennomført for første gang vinteren 2022, og ble en gnistrende suksess! Folk kom langveis fra for å benytte tilbudet, og mange børstet støvet av både ski og skøyter for å dra til Rokosjøen. Gåtraséene passet også for barnevogn og spark - med andre ord ble dette både et viktig folkehelsetiltak og en sosial møteplass. Det myldret av folk på isen og tilbudet ga Løten mye positiv oppmerksomhet i media.  

Mennesker på skøytebane i sola

For å kunne opprettholde tilbudet også denne vinteren trenger "Rokosjøens venner" midler til innkjøp av drivstoff, sikkerhetsutstyr og utstyr til selve måkearbeidet. Vi håper også å ha ett eller flere arrangementer på isen i løpet av vinteren, og trenger penger til blant annet bålpanner, ved, halmbunter og fakler for å skape god stemning.

Håpet er at Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen og andre vil støtte oss økonomisk neste vinter slik at «Rokosjøens venner» kan kjøpe inn en egen minitraktor til dette formålet. Det viktigste nå er å få «Rokosjøens venner» opp å gå – og vi blir veldig glade for alle bidrag som kan være med å virkeliggjøre et knallbra vintertilbud på Rokosjøen også i år! 

Bidra i Spleisen her