- Det er helt fantastisk, smiler ordfører Marte Larsen Tønseth mens hun feirer med kake sammen med representanter fra utbyggere og hele formannskapet. 

Mål om fiber til alle husstander

Løten kommune lå før utbyggingen av Budorvegprosjektet i 2020 på 72 % bredbåndsdekning. Vi lå litt bakpå i forhold til våre mål og andre kommuner. Med bakgrunn i prisbildet på konkurranse som var utlyst langs Budorvegen i 2020 så vi at det kunne la seg realisere å bygge ut det som er utestående i Løten som per i dag mangler en god bredbåndsdekning.

- Vi fikk kommunestyret med på en satsning ut fra viktigheten med denne type infrastruktur til alle innbyggere for å sikre fortsatt spredt bosetning og videre økning i folketall. Målet var å realisere alt med fiber, men vi var usikre på om vi kunne klare det innenfor en forsvarlig kostnadsramme med mye spredt bebyggelse, sier Jan Gudbrandsen, IKT-rådgiver i Løten kommune. 

- Det er mye godt arbeid som ligger bak dette, både politiske valg som er tatt og ikke minst samarbeid med fylkeskommunen om midler, sier ordføreren.

For å få til at hele kommunen skulle få fiberdekning måtte vi tørre å tenke stort nok. Vi samlet de ni resterende områdene i en forespørsel som ble sendt ut i desember 2021. Vi mottok tre tilbud fra Telenor, Eidsiva bredbånd og HomeNet. HomeNet vant konkurransen.

- Forespørselen var fordelt på seks områder vi sa vi skulle bygge ut, og tre vi betegnet som opsjoner, slik at vi kunne realisere opsjonene dersom vi så vi hadde økonomi til alt, forklarer Jan.

Tilbudene før forhandlinger ba om kommunale tilskudd på mellom 20.080 millioner til 37.780 millioner. Dette var da mer enn vi hadde til disposisjon. Etter forhandlinger i mars 2022 endret vi forutsetningene, og sa alle ni områder skulle bygges ut. Med dette grepet kunne tilbydere regne inntektsstrøm fra alle ni områder, og vi klarte å komme ned i et kommunalt tilskudd på 8.080 millioner for alle ni resterende områder i Løten. Den enkelte innbygger betalte en etableringskost på 1900,- for sin husstand, samt la ned fiber fra tomtegrense til husvegg selv eller betalte utbygger eller andre for å gjøre denne jobben.

Samarbeid om midler

Vi etablerte et bredbåndsfond i Løten kommune som disponerte 11 millioner, og i tillegg har vi søkt om, og fått tildelt, 4,3 millioner i NKOM-midler, samt drøyt 8 millioner som vi har fått tildelt fra Hedmark fylkeskraft-fondet. Vi har altså hatt 23,4 millioner til rådighet for å nå 100 % fiberdekning i Løten.

Nå ved inngangen til 2024 står det igjen 43 husstander og tre bedrifter som vi signerte kontrakter på i januar 2024, før vi kan si vi har 100 % fiberdekning til 3666 boenheter i Løten. Når disse siste to kontraktene med GlobalConnect og Eidsiva bredbånd blir gjennomført i 2024, har klart å realisere fiber til alle for i underkant av 18 millioner kroner i en kommune med 7929 innbyggere i tredje kvartal i 2023. Det gir en kostnad på 2.258,- pr. innbygger. 

to damer og en mann som skjærer kake

- Det er fantastisk. Takk til leverandører som har sørget for å få mange kilometer med fiber fram, sier ordføreren og oppfordrer samtidig de som ikke har tegnet avtale med leverandør om å gjøre dette.

- Vi må også takke alle innbyggere for den egeninnsatsen de har lagt ned med graving inn til eget hus. Når vi nå får 100 % fiberdekning så er det med på å sørge for at Løten er en meget attraktiv kommune å jobbe og bo i, i hele kommunen. Fiber er moderne infrastruktur, avslutter Marte. 

kart over fiberutbyggingsområder
43 husstander og tre bedrifter mangler fiber, som skal leveres i 2024. Kommersielt har Eidsiva og Telenor bygget i sentrale strøk, mens HomeNet (GlobalConnect) og Eidsiva har bygget ut det resterende med offentlige tilskudd.