- Man blir glad og fornøyd av å sykle. Jeg blir daffere når jeg kjører bil hjem, sier Andrine.

Mannen har syklet fra Hamar til kontoret i Løten og de stiller smilende opp på bilde i vårsola. For løsningen deres er slik: en sykler til jobb og den andre sykler hjem. Slik får begge trent og de får gjort unna litt ekstra jobb eller middagslaging. Ofte blir det Sture som snører på seg sykkelskoa om morgenen.

- Kanskje fordi Andrine bruker litt lengre tid i dusjen enn meg, så da passer det best at jeg sykler til jobb, ler han og ser bort på Andrine. 

Praktisk og fint

De har jobbet som leger i Løten i 20 år og har syklet hele tiden, sommer som vinter. Sture innrømmer at det er litt mer grualt å komme seg ut om vinteren, men nå setter han ekstra pris på den fine starten på dagen.

- Selv om det er grualt så gjør det godt. På den tida her er det en ekstra fin start på dagen! For meg så er syklinga både trening og praktisk, smiler han. 

Andrine supplerer:

- Faren min sier at det er gratis trening.

For transporten til jobb må du gjøre uansett. Hvorfor ikke få ekstra mye ut av den ved å gjøre transporten til trening?

- Det er totalt sett tidsbesparende i forhold til trening. Det er en enkel måte å få trent på, sier Sture. 

Tenker du på å komme i gang så har de noen gode tips på vegen:

  • Bruk el-sykkel, den er til god hjelp og er mye bedre enn ingen sykling
  • Samarbeid med en på samme arbeidsplass og bytt på hvem som sykler de ulike vegene
  • Sykle til jobben de dagene du ikke henter eller leverer barn
  • Har du god tid kan du legge inn en omveg for ekstra trening og opplevelse
     

Vedlikehold og robusthet

For å bli inspirert til å sykle kan det være viktig at det er godt tilrettelagt. Sture berømmer vinterbrøytinga av gangvegen langs riksveg 25 og synes den er skikkelig bra, men er kritisk til sommervedlikeholdet.

- At ambisjonen er at grusen skal være fjernet til 17. mai synes jeg er for dårlig. De bør fjerne den fortere. Grusstøvet kan gi luftsveisplager. Så er det ikke særlig bra når de har gjort kantslått og det ligger masse gress på sykkelvegen. 

Han mener godt vedlikehold er en avgjørende faktor for å tilrettelegge for en mer aktiv hverdag for folk. 

- Så må folk ta personlig ansvar selv om det tilrettelegges, mener Sture. 

- Det er kanskje lettere å legge opp til å gå i en by hvor man bor tettere på jobb. Her handler det om geografi, det er ofte mer praktisk med bil. Men det er viktig å tilrettelegge med sykkelstier, sykkelparkering og dusj på jobben, sier Andrine, før hun legger til:

- Skal man lykkes med å forebygge sykdom må man begynne når barna er små. Vi kan ikke ha den forsiktighetskulturen som vi har nå. Barn må utfolde seg så mye som mulig. 

De vil begge oppfordre til å skape robuste barn og å være i aktivitet. Det vil gi overskudd og glede!