Etter erfaringer og innspill fra Løten kommune er det nå besluttet av Innlandstrafikk at buss 804 vil kjøre fra Brenneriroa om Kirkevegen innom Løten sentrum og videre til Elverum. Den vil ha sju avganger i døgnet mandag-fredag og retur med seks avganger fra Elverum. Det var en gladbeskjed å få at denne ruteendringen trer i kraft 19.juni.

- Det vil bidra til å dekke et viktig behov. Dialog og samarbeid er nyttig! Dette er en viktig del av utviklingen av Brenneriroa som tettsted og koblingen til øvrig kollektivtilbud på stasjonen, sier ordfører Marte Larsen Tønseth etter møtet med Tom Sagen i Innlandstrafikk.

Hun formidlet også til Innlandstrafikk at Løten er godt fornøyd med bybuss B26 som også går to ganger i timen mye av døgnet. 

Dette vil være avgangstidene:

Brenneriroa klokka 06:54 - 07:54 - 10:39 - 12:04 - 14:09 - 15:44 - 17:14
Retur om sentrum og bussen er på Løten stasjon klokka 10:16 - 11:51 - 13:56 - 15:31 - 17:06 - 18:36