BUFDIR har tilskuddsordningen "Tilskuddsmidler inkludering barn og unge". Løten kommune søkte om midler til opprettelse og drift av BUA og vi kunne med glede motta nyheten om at vi har fått tildelt 1 375 000 kroner fordelt over tre år. 

- Jeg er utrolig takknemlig for at BUFDIR har innvilget søknaden og gitt støtte til BUA Løten. Dette muliggjør at vi kan få inn ressurser i form av medarbeidere og ferievikarer i lønnede stillinger. Dette gir oss en forutsigbarhet ved at vi kan ha faste åpningstider og unngå å måtte stenge dørene ved sykefravær, ferier og lignende. Det muliggjør også at BUA Løten kan ha flere åpningsdager i uken, slik at tilgjengeligheten for lokalbefolkningen blir større. Vi får også større muligheter for å skape aktiviteter, holde stands og være en aktiv del av i lokalsamfunnet, sier daglig leder i BUA Løten, Silje Margrethe Tvihaug. 

Lørdag tok stortingsrepresentant Margrethe Haarr (Senterpartiet) turen til Løten for å overlevere gladbeskjeden.

- Vi har en regjering som vil at alle barn og unge i Norge skal ha muligheten til å være en del av fellesskapet som fritidsaktiviteter er. Det å være inkludert og ha mulighet til å delta i ulike aktiviteter er helt avgjørende for barn og unge, og tiltak for å sikre dette vil forbygge utenforskap. Med denne tilskuddsordningen kan kommmuner, lag og foreninger søke om støtte til ulike tiltak som er tilpasset deres lokalsamfunn, og samlet sett vil vi da få gode og treffende tiltak for inkludering av barn og unge, sier Haarr, og legger til:

- Jeg er stolt av at regjeringen med disse midlene vil være med å sikre etablering av BUA i Løten og gir de en støtte over tre år, noe som vil bidra til å sikre tilbudet i en oppstartsfase. Her kan alle låne fritidsutstyr slik at man kan delta på ulike aktiviteter og det gis mulighet til å kunne teste ut ulike aktiviteter utan å måtte kjøpe alt av utstyret først. Dette vil bidra til at flere får muligheten til å delta i ulike fritidsaktiviteter og at flere blir inkludert og får en aktiv fritid. 

Vil bidra til høyere deltakelse i aktivitet 

Sammenlignet med nabokommunene har Løten en større utfordring med lavinntektsfamilier, høyere andel lavt utdannede, arbeidsledige og unge som mottar sosialhjelp. Med BUA ønsker vi å bidra til et allment tilbud for at spesielt barn og unge skal kunne delta i varierte fritidsaktiviteter. Da er det viktig å kunne ha tilgang på rett utstyr. BUA vil gjøre at man uten kostnad kan få lånt det man trenger, uansett om man er ung eller eldre. BUA vil være viktig som arbeidstreningssted, for frivillige og lokalsamfunnet som helhet. 

- For det første er jeg veldig glad for at vi nå skal åpne BUA Løten 10.juni. Formålet med å etablere det er å bidra til bedre folkehelse, mindre forskjeller og lavere forbruk. Det er bare fordeler med dette tilbudet. Ved gratis utlån av utstyr til sport og friluftsliv bidrar BUA til at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter, sier ordfører Marte Larsen Tønseth, før hun fortsetter:

- Det er gledelig at vi til sammen får 1 375 000,- fordelt på tre år gjennom BUFDIR. Disse midlene er med på å styrke det vi som kommune har lagt inn i ressurser for å etablere BUA og det vil få en reel effekt med at vi kan øke åpningstiden på tilbudet. 

Også kommunalsjef May-Birigt Kjeverud er glad for at BUA Løten snart åpner.

- Jeg er veldig fornøyd med at Løten kommune har satset på å åpne en BU- ordning. 
Vi har jobbet hardt med rekruttering av leder med god kompetanse og ellers fått mye god hjelp fra det frivillige i Løten for å sette i stand lokalene, sier hun.
 

Dørmatte med BUA-logo og masse farger

Frivilligheten har allerede vært stor til dette prosjektet også. Løten Frivilligsentral har bistått stort i å klargjøre lokalene.

- Det er helt utrolig. En stor takk for all innsats og vi ser frem til videre samarbeid! BUA kan bli en møteplass for barn og unge. Jeg ser så frem til dette tilskuddet til Løtensamfunnet, og jeg gleder meg stort til å selv også kunne låne utstyr til forskjellige aktiviteter, sier Larsen Tønseth, som skal stå for den offisielle åpningen 10. juni. 

BUA Løten er også tenkt å være noe mer enn en ren utlånssentral. Vi ønsker å få til et tilbud der barn og ungdom kan komme og være en del av driften, og for å få til dette så trengs det trygghet og forutsigbarhet, noe som vi med disse midlene kan få til ved å få inn flere ressurser.

- Det er utrolig spennende og gøy å få være med i denne prosessen og se hva vi i samarbeid med kommunen, Frivilligsentralen, skolene og lokalsamfunnet kan få til av aktivitet og fritidstilbud for de unge i kommunen, avslutter Tvihaug med et smil.