- Når nye befolkningstall lanseres hos Statistisk sentralbyrå er det en dato en ordfører bemerker seg, smiler ordfører Marte Larsen Tønseth.

Dette er tallene for Løten for 1. kvartal:

 • Født: 15
 • Døde: 25
 • Innvandring: 19
 • Utvandring: 4
 • Innflytting innenlands: 74
 • Utflytting innenlands: 69
 • Nettoinflytting inkludert inn- og utvandring: 20
 • Total folkevekst: 10

Trenden er lik i Løten som nasjonalt at det er født flere i først kvartal i 2024 enn i 2023. I år er det 15 fødte i først kvartal mot for 8 i fjor. Allikevel har vi i sum fødselsunderskudd, for det i samme periode har dødd 25 personer.

- Det er flott å se at veksten skjer i form av at flere flytter til kommunen enn ut. Min tolkning av det er at det bygges og tilkommer stadig nye boenheter som gjør at kommunen vår huser flere innbyggere. En stor takk til entreprenører og eiendomsutviklere som satser i en krevende tid, sier Marte.

Veksten i første kvartal i 2023 var på 27 personer. Da var befolkningstallene i enda større grad preget av høye innvandringstall.

- Halvparten av kommunene i Innlandet har befolkningsnedgang. Dermed er det flott og gledelig at Løten er blant halvdelen med vekst, og at vi er i en region i vekst (med unntak av Stange i dette kvartalet), oppsummerer ordføreren.

Her er tallene for nabokommunene

 • Hamar: 180 (33 059)
 • Stange: -25 (21 580)
 • Ringsaker: 150 (35 762)