- De begynner i området rundt Utgardsvegen og omegn før de videre skal over mot Haminga, Ole Dyrengsveg og hele Bergumfeltet, opplyser Snorre Fauske, konstituert virksomhetsleder Teknisk drift.

Det er TT Kabel og Anlegg AS ved Mats Johansen som er prosjektkoordinator og ansvarlig utførende. Ved spørsmål rundt graving kan du kontakte Mats på tlf. 90 70 35 55. Ved spørsmål om fiber kan du ringe Morten i Oneco, tlf. 91 51 78 34.

Spørsmål og svar rundt fiber

  • Hvor lenge er det antatt at byggearbeidet som nå er satt i gang skal pågå?
    Svar: Arbeidet vil pågå resten av dette året og første halvår i 2024.
  • Vil det bli noen stengte veger, eller vil det være åpent for ferdsel?
    Svar: All graving skal skje på kommunalt areal. Alle veger skal være åpen for kjøring og fri ferdsel. Det vil være perioder der veien kan bli sperret midlertidig grunnet arbeid, og innsnevring av vegbane måtte kunne påregnes.  
  • Jeg vil også ha fiber. Hvordan går jeg fram?
    Svar: Kontakt aktuelle fiberleverandører for å undersøke om de har mulighet til å levere fiber der du bor.