Lovverket (hundeloven, viltloven, naturmangfoldsloven og dyrevelferdsloven) sier at det er straffbart å føre hund på en måte som kan føre til unødvendig lidelse på vilt.

Nå har det kommet mye snø og det er veldig kaldt. I en slik situasjon vil dyrenes energireserver og kondisjon etter hvert bli dårligere. Dette gjør dyrene svært sårbare for forstyrrelser og da særlig løse hunder. Tilgangen på føde forventes forverret utover våren, da bakkevegetasjonen ofte islegges. Mildere vær vil også gi hardere snømasser, der hundepoter vil kunne bevege seg oppå snøen, mens smale rådyrkløver synker gjennom. Dette vil medføre stor stresspåkjenning for viltet, som i mange tilfeller ender med død. Vi oppfordrer deg som har hund til å holde hunden i bånd og sørge for at den ikke er til heft for vilt. 

Utvidet båndtvang

I Løten har vi utvidet båndtvang på Budor i de periodene av året hvor det er oppkjørte skiløyper. Områdene hvor båndtvangen gjelder er ved Budor sentrum, skianlegget og setervollen ved Gjestegården og i følgende løypetrasèer: Ruskåsløypa, Midtløypa og skiløypa over Svaen. Områdene ser du også på kartet under.

grått kart med rødstiplede linjer for båndtvang