Når du svarer på det automatiske tastevalget blir du satt direkte over til den avdelingen du skal til. 

- Automatisk svar vil være «på» i tidsrommet resepsjonen er stengt, det vil si hverdager etter kl 15.00 og på helg, 
og ved annet kortvarig fravær i resepsjonen hvor sentralbordet er avlogget, sier Stine Engebakken ved Løten Helsetun. 

Tastevalgene vil være 1 for avdeling 1, 2 for avdeling 2 og 3 for avdeling 3. 

Les mer om Løten Helsetun på deres sider her