- Det er virkelig en milepæl når man kan feire 15, 25, 30 og 40 år med tjeneste i en og samme organisasjon. I dag ønsker vi å hedre og takke våre fantastiske medarbeidere for deres utrettelige innsats og dedikasjon til vårt felles mål om å utvikle vår kommune og være til for våre innbyggere, sa ordfører Marte Larsen Tønseth til de frammøtte på årets erkjentlighetsmarkering. 

Hva er erkjentlighet?

Samfunnet er i rivende utvikling og det kanskje både på godt og vondt. Ordføreren falt for fristelsen å teste ChatGPT, som er vår nye kunstige intelligens som kan også være med å effektivisere kommunesektoren i årene fremover, for å beskrive ordet erkjentlighet. 


Erkjentlighet er et begrep som kan ha ulike betydninger, avhengig av konteksten. Generelt sett refererer erkjentlighet til en følelse eller tilstand av takknemlighet, påskjønnelse eller anerkjennelse overfor noen eller noe.
I en personlig sammenheng kan erkjentlighet bety å være takknemlig for noe positivt som har skjedd eller som noen har gjort for oss. Det kan også bety å sette pris på noen for deres egenskaper, handlinger eller innflytelse i livet vårt.

Totalt markerte Løten kommune 785 år med kommunal erfaring og masse kunnskap gjennom de ansatte som har vært ansatt her 15, 25, 30 eller 40 år. De som ble hedret denne uken representerer 16 forskjellige virksomheter og enda flere arbeidsplasser.

- I en tid hvor forandringer er uunngåelige og samfunnet fortsetter å utvikle seg i stadig raskere tempo, er det viktig å stoppe opp og reflektere over hva som virkelig er verdifullt. I en kommune i utvikling er våre medarbeidere uten tvil vår viktigste ressurs. Dere er selve ryggraden som holder hjulene i gang og sørger for at vår kommune blir et bedre sted å bo, leve og jobbe, sa ordføreren. 

- Når vi ser tilbake 15, 25, 30 og 40 år får vi et perspektiv på hvilken enorm utvikling Løten kommune har vært gjennom siden dere begynte i kommunens tjeneste. I 1993 var vi 306,39 årsverk. I 2008: 396,22 og i 2023: 466,45. I 2008 leverte vi tjenester for 250 millioner. I 2024 planlegger vi å levere tjenester for 607 millioner. Tallene sier noe om at behovet for tjenester har økt, men også at kommunen har fått ansvar for flere og mer komplekse oppgaver enn tidligere. Et bedre uttrykk for tillit til dere og alle medarbeidere i Løten kommune kan jeg ikke tenke meg, sa kommunedirektør Frank Hauge.
ordfører, kommunedirektør og to ansatte
15 års-jubilanter: Torgunn Lien og Siri Ellen Aasen

kommunedirektør, ordfører og fire ansatte
30 års-jubilanter: Marianne Rud Skjærstad, Marit Schjerpen, Kari Bratlie og Kristin Enger.

kommunedirektør, ordfører og en ansatt
40 års-jubilant: Anne Brit Finstad.