- Jeg gleder meg til å bli en del av den dyktige gjengen på Løten folkebibliotek, og jeg ser frem til å bli bedre kjent med de ansatte og bibliotekbrukerne. Jeg ønsker å videreutvikle biblioteket som en del av kommunens kulturtilbud. Et annet mål er å trekke nye brukere til biblioteket, samtidig som vi skal fortsette å ta vare på de som allerede bruker biblioteket, sier Heidi.

Kultursjef Kari Nilssen er fornøyd med nyansettelsen. 

- Jeg gleder meg til å få Heidi på plass! Hun har lang og bred erfaring fra biblioteksektoren, og hun har god erfaring med formidling -  som er et viktig satsingsområde for biblioteket framover. Jeg opplever Heidi som veldig motivert for stillingen, sier hun. 

Heidi begynner i Løten kommune 1. august 2024. Hun jobber nå i Stange bibliotek.