Du synes kanskje det er noe kjent med Heidi? Du tar ikke feil. Hun jobbet som rektor ved Ådalsbruk skole i perioden 2014 til 2020. Nå er hun tilbake i et vikariat. 

- Det har vært en turbulent tid her. Når jeg nå har fått muligheten til å bidra her i et halvt år så takket jeg ja til det. Jeg er jo glad i Ådalsbruk skole, sier den ivrige dama.

- Vi har over en lengre periode hatt forskjellige vikarer inne som virksomhetsleder ved Ådalsbruk skole. Vi vet hvor viktig stabil og god ledelse er, så nå er jeg veldig glad for å ha fått Heidi med på laget av dyktige virksomhetsledere og rektorer i Løten. Heidi er godt kjent på skolen og i miljøet rundt fra tidligere, og hun er en dyktig leder som har et stort engasjement for barn og unge i Løten. Vi kan allerede merke hennes bidrag inn både på Ådalsbruk og i skoleledergruppa. Det er så bra, skryter kommunalsjef for oppvekst, May Birgit Kjeverud

Sammen er vi gode

Sist Heidi var ansatt på Ådalsbruk jobbet elever, lærere og foreldre sammen om å lage en logo og et slagord for skolen. Slagordet ble "Sammen er vi gode". Å kåre en vinner av logo var vanskelig og de endte med å sette sammen tre ulike tegninger. Logoen viser to tannhjul inntil hverandre som blir dyttet av tre ulike personer.

- Logoen gjenspeiler historien på Klevfos, med tannhjulene, men også at tannhjulene må gå, og at det er treenigheten elever, foreldre og ansatte som må til for at de skal kunne gå, forklarer Heidi. 

I hennes forrige periode på Ådalsbruk jobbet de mye med skoleutvikling. Det kollektive fellesskapet gjorde at de steg på flere av parameterne som skoler i Norge blir målt på. Målet til Heidi er å bygge fundamentet på skolen opp på nytt, slik at det er noen solide støttepilarer på plass når den faste rektoren kommer tilbake. 

dame som peker på et skilt med en logo

- Vi skal jobbe med vi-kulturen og den kollektive driven. I den forbindelse skal vi jobbe med de tre verdiene til Løten kommune: respekt, ansvar og mot. 

- Dette er ett av mine hovedfokus, nemlig det at vi stadig må bygge videre på en Vi-kultur i hele kommunen: Vi - i oppvekst, og Vi-skolen i Løten. Jeg både ønsker og tror at Heidi vil være en viktig bidragsyter til dette, sier May Birgit.

Stolt av skolen

Heidi er tydelig på at det er viktig å være stolte av skolen. Hun har laget en Facebook-side for skolen som hun håper mange vil følge med på.

- Det å bygge opp stolthet og vise fram det gode som er her gjennom sosiale medier har jeg tro på, sier hun. 

Internt på skolen har alle et ansvar for at alle skal ha det bra.

- Vi skal respektere hverandre og ha mot til å si ifra om noe ikke er greit. 

Kommunalsjefen er enig i at det er veldig viktig og bra å være stolt av sin egen skole og skape samhørighet og fellesskap.

- Ådalsbruk skole er en fin og god skole for elevene og det er viktig å bygge videre på dette sammen. Heidi vil sammen med assisterende rektor ta godt vare på både elever, ansatte og foreldre. Det er jeg veldig trygg på. Det er også viktig for meg å framheve at vi er en helhetlig Løtenskole, som i fellesskap skal løfte Løtenskolen videre opp og fram. Vi er i en god og positiv utvikling med stadig bedre resultater. Der er Ådalsbruk skole en viktig bidragsyter inn i felleskapet.

Suksessfaktoren tidligere var at de jobbet felles. Heidi trekker også fram at forskning sier at trygghet og gode relasjoner er viktig.

- Det er relasjonene som er våre vekstpunkter. Det er viktig hvordan jeg som leder møter de ansatte og hvordan de ansatte møter elevene. Vi må jobbe kontinuerlig med å få god kvalitet på relasjonene. 

Hun mener det er avgjørende for god læring og trekker fram Maslows behovspyramide, som begynner med det helt grunnleggende nederst i pyramiden, nemlig fysiologiske behov som mat, søvn og aktivitet. Neste trinn er trygghetsbehov og det tredje trinnet er sosiale behov. 

pyramide med ulik farge på ulike trinn. tekst på hvert trinn
 

- Vi må jobbe med de tre nederste nivåene for å komme opp på de øverste nivåene slik at man kan lære.

Det finnes en tilsvarende pyramide for læring, hvor det å oppleve, gjøre og være i aktivitet er det høyeste nivået. Det brenner Heidi virkelig for. 

- Vi har et fantastisk uteområde og mulighet til å bruke det til fysisk aktivitet. Vi vet at dette er viktig for ansatte og elever, og for læring. FAU har hatt en stor rolle i bygging av det nye uteområdet og det er veldig positivt at de tar et medansvar for det sosiale miljøet til elevene.

Selv er hun opptatt av de urolige elevene, de barna som skolekonteksten bør endres litt for. Heidi har også en egen bedrift som fokuserer på dette. Der tar hun i bruk friluftslivet for å gi læringsarenaer for barna.

- Jeg skal ikke slutte med friluftsliv, jeg skal gjøre det ved siden av. Så vil jeg alltid inspirere til friluftsliv. I fellestida må de ansatte se på bilder fra friluftsliv, ler hun.

Positiv løsning

FAU har allerede etablert god kommunikasjon med Heidi, og de har gjennomført et godt FAU-møte med en ståstedsanalyse.

- Hun lytter til foreldre, sier FAU-leder ved Ådalsbruk skole, Elin Storsveen, før hun fortsetter:

- I og med at det er et vikariat er det en stor fordel at hun er godt kjent med organisasjonen og de ansatte fra før. Da situasjonen er som den er, kunne vi nok ikke fått en bedre løsning enn dette. Heidi har høy kapasitet og man merker allerede at hun er i gang med å lede skolen.

- Heidi er nærværende, har stort engasjement og god kapasitet, så gjennomføringsevnen er etter mitt skjønn stor. Vi ønsker derfor Heidi hjertelig velkommen, avslutter kommunalsjefen.

dame i vinterklær foran gul bygning