I onsdagens kommunestyremøte ble det orientert om flyktningsituasjonen i Løten. Hittil i år har vi bosatt 38 flyktninger, hvorav 22 personer under 18 år og 16 personer over 18 år. Siden krigens start i Ukraina har Løten bosatt totalt 112 flyktninger. Det er elleve ganger flere enn det vi vanligvis bosetter. Før krigen startet bosatte Løten kommune ti flyktninger i året. I år har vi vedtatt å bosette 70 stykker. Bare i mars/april planelgges det bosetting av 24 personer. 

- Vi har hatt veldig god tilgang på boliger, opplyser kommunalsjef for samfunnsutvikling, Kristin Ødegård Bryhn.

Dette gjør at våre nye sambygdinger har fått bosteder som har vært tilpasset sine familier. 

- Når vi hører at vi har god tilgang på boliger så betyr jo det at lokalsamfunnet snur seg om og tenker nye løsninger. Det er enestående hvordan Løtensamfunnet på alle nivåer har møtt den utfordringen her, roser ordfører Marte Larsen Tønseth. 

Roser håndteringen, men ser også utfordringer

Kommunedirektør Frank Hauge mener at det er et betydelig løft Løten kommune har gjort når de har økt flyktningbosettingen så drastisk. 

- Jeg er veldig imponert og fornøyd med måten hele Løtensamfunnet håndterer det på. Det er jo noe med tilgang til boliger, med kapasitet i tjeneste og noe med faktisk være i stand til å kunne bosette og integrere på en god måte, sier han. 

Både driftsutvalget, formannskapet og kommunestyret sluttet seg til kommunedirektørens vurdering. 

- Det er åpenbart at det er mange som har gjort en god jobb for å få til dette. Det er en utrolig kapasitet og mulighet som vi har tatt i bruk for å få bosatt de ukrainske flyktningene, sier Christen Engeloug.

En utfordring vi møter på ved den store veksten er fulle barnehager. Ingrid Lekve påpekte at på grunn av mangel på barnehageplasser så vil vi møte en utfordring med at kanskje en forelder må være hjemme med barna fram til høsten og at det da blir en forsinket start på norskopplæring for disse voksenpersonene. Målet er å få alle gjennom introduksjonsprogram og norskopplæring slik at de kan komme seg ut i arbeidslivet. Det er også en utfordring at introduksjonsprogrammet er ganske kort. 

Ei gruppe mennesker på ei trapp

Kommunalsjef for oppvekst, May Birgit Kjeverud, redegjorde for at barnehagekapasiteten var maksimalisert, men at hun hadde en kortsiktig plan om en avdeling i Ryli. Samtidig må hun se videre på mer langsiktige løsninger. 

- Barnehage er en utfordring. Vi har stor vekst og det er kjempebra og veldig positivt, også generer det jo noen beslutninger for hva vi skal gjøre for å løse det framover på en god måte for de det gjelder. 

Ordføre Marte Larsen Tønseth avslutter med å understreke viktigheten av samarbeid,

- Det er bare å ta av seg hatten for arbeidet som gjøres, både fra organisasjonen Løten kommune, men ikke minst for frivilligheten, som fortjener en stor annerkjennelse for den jobben frivilligheten bistår oss i.