- Det er veldig mange gode kandidater blant de forslagene som har kommet inn, men vi kunne gjerne ønsket oss enda flere forslag. Det er fordi det er så mange flinke ildsjeler i Løten-samfunnet som fortjener litt oppmerksomhet, heder og ære, sier kulturrådgiver Hanne Mette Walhovd Paulsen. 

For ildsjelprisen - Olines virke har det kommet 15 forslag på 14 ulike kandidater. Rokosjøens venner er de eneste som har blitt foreslått to ganger. De nomineres for den fantastiske innsatsen de legger ned for å skape aktivitet på Rokosjøen på vinterstid. Dette bidrar til god folkehelse og det styrker kommunens attraktivitet som bo- og besøkssted. 

- Det er helt tydelig at arbeidet de gjør blir lagt godt merke til, sier Walhovd Paulsen.

Dette er kandidatene til ildsjelprisen - Olines virke:

 • Ann-Kristin Nybakk Djuve, for sin enorme dugnadsånd for barn, unge og enslige i Løten
 • Tom Grini, for sin innsats i Nordbygda håndball
 • Kai Hoel og Håkon Kildahl, for å kjøre opp skiløyper i Skogbygda
 • Stine Beate Grønsveen, for sin innsats i Løten turn og Nordbygda håndball
 • Harald Utter, for sin innsats i Ådalsbruk fotball
 • Ann-Kristin Skjeflo, for sin innsats i Løten skolekorps
 • Rokosjøens venner, for sin unnsats for å skape aktivitet på Rokosjøen vinterstid
 • Evy Lillehagen og Elin Mellum, for deres innsats i Nordbygda fotball
 • Mette Bekkevold, for sin innsats i Løten fotball
 • Matutkjørerne for Løten helsetun (Løten frivilligsentral), for sin innsats med å kjøre ut mat til innbyggere i Løten
 • Amund Olav Sigstad, for sin lange innsats for idrett og friluftsliv i Løten
 • Håvard Nyland, for sin innsats på baneanlegget i Løten
 • Kattehjelpen Hedemarken v/Stine Sønsterud Berg, for hennes innsats for dyrevelferd
 • Per Bekkevold, for sin innsats i korpslivet i Løten, samt Nordbygdarevyen

Her kan du se tidligere vinnere av ildsjelprisen i Løten. 

Gode kandidater

For kulturprisen - Edvards palett har det kommet inn sju forslag på fem ulike kandidater. Kristin Solberg på Galleri Rømma og Løten ungdomsteater er begge foreslått to ganger.

- Det er noen «gjengangere» som har blitt foreslått til årets kulturpris. Det har kommet inn sju forslag på fem kandidater, og jeg synes alle er gode kandidater. Alle som har blitt foreslått har på ulike måter bidratt veldig positivt i Løtens kulturliv, så det blir spennende å se hvem politikerne ønsker å gå for her, smiler Walhovd Paulsen.

Dette er kandidatene til kulturprisen - Edvards palett:

 • Løten ungdomsteater, på grunn av kvalitet på oppsetningene de leverer og 
  den viktige sosiale møteplassen de er for både utøvere og publikum
 • Godshuset Løten, for å gi en variert kulturell opplevelsesmulighet innen hovedsakelig musikk, men også annen underholdning, som bygda kan benytte. I tillegg er det pustet liv i et gammelt NSB-historisk hus. 
 • Trine Edvardsen, for hennes innsats i Nordbygdarevyen, Mattisrud, Arbesdaer og andre skuespill
 • Kristin Solberg/Galleri Rømma, for å gi Løten et kulturtilbud helt i Edvard Munchs ånd
 • Marit Hjelløkken, for sin innsats for Løten historielag og Ådalsbruk musikkforening

Her kan du se tidligere vinnere av kulturprisen i Løten.

Nå skal kandidatene presenteres i Samarbeidsutvalg for kultur og frivillighet før saken tas opp til politisk behandling. Politikerne i Driftsutvalget tar med seg samarbeidsutvalgets råd når de avgjør hvem som blir årets vinnere.