Den blide vestlendingen hadde ikke sett for seg å bli virksomhetsleder og plansjef med det første, men når stillingen i Løten kommune dukket opp bestemte hun seg for å søke. 

- Jeg fikk høre om stillingen av Lisbeth, som jobber som GIS-konsulent i Løten kommune og som jeg var kollega med tidligere. Etter å ha tenkt litt på det fant jeg ut at det ikke kunne være noen bedre tid enn nå for å ta en sjanse og søke, sier hun. 

Og bra var det, for etter at intervjurundene var gjennomført var det Helle som stod igjen som Løtens nye plansjef. 

- Jeg hadde ikke trodd jeg skulle jobbe som plansjef og virksomhetsleder med det første. Det blir litt sånn kvantesprang, føles det ut som, men vi har masse god fagkunnskap på avdelingen og ellers på huset som jeg kan støtte meg på. Jeg kommer jo til å møte mye som er nytt for meg. Det er store sko å fylle, men heldigvis er Kristin her, smiler Helle, som mener det er store sko å fylle etter tidligere plansjef Kristin Ødegård Bryhn, som nå er kommunalsjef for samfunnsutvikling. 

- Jeg er veldig glad for å ha Helle på plass i stillingen som ny plansjef i Løten kommune! Hun har solid ledererfaring og stor faglig trygghet og kompetanse innen arealplanlegging med tilhørende fagfelt. Jeg setter også stor pris på hennes positive, omgjengelige og samtidig tydelige væremåte i møte med både medarbeidere, Løten kommunes innbyggere og andre samarbeidspartnere. Jeg er sikker på at Helle vil fylle rollen som plansjef på en veldig god måte, sier hennes sjef og forgjenger, Kristin Ødegård Bryhn.

blid dame i rød genser som sitter i ei trapp

Rullering av kommuneplanens arealdel 

Helles første og største arbeidsoppgave blir rullering av kommuneplanens arealdel. Det vil si at hele arealdelen skal gjennomgås for å se om arealene skal brukes på andre måter enn det som hittil har vært bestemt. 

- Gjennom en kommuneplanprosess vil det vise seg hva som er mest hensiktsmessig og samfunnsnyttig bruk av arealene. Vi håper å kunne få fram et godt bilde av hva befolkningen synes trengs, så skal vi gjøre faglige vurderinger før politikerne skal ta avgjørelsen. Det er viktig at kommuneplanens arealdel gjenspeiler hva folk ønsker, sier Helle. 

I planprosessen vil det blir lagt opp til medvirkning.  

- Man kan sende inn forslag på arealbruk, så blir det gjort grundige faglige vurderinger for om dette området passer for den foreslåtte bruken. Alle innkomne innspill blir vurdert, men alle blir ikke tatt til følge.  

I tillegg til arbeid med arealplanen står sentrumsplanen for tur. 

- Vi må ta en vurdering på om prosessen for denne kan kjøres parallelt med kommuneplanens arealdel, sier Helle. 

dame i rød genser som peker på gammelt forslag til reguleringsplan

Tydelige rammer

Helle tok bachelor i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur ved Høgskulen på Vestlandet. Etter et kort engasjement i Askim kommune og arbeid med kommuneplan der ble hun ansatt i Mjøsplan, hvor hun har vært de siste sju årene. Der har hun vært avdelingsleder på arealplanavdelingen. 

- Her er det rammer for alt, det er veldig deilig, mener Helle, som har opplevd at det kan være uforutsigbart i det private næringslivet. 

- Jeg kjenner at det blir fint med tydelige forventninger og at det er satt i system når ting skal skje. Men enkeltsaker kan jo fortsatt by på uforutsigbare ting, ler hun.

Helle er spent på å ha på seg den offentlige hatten og representere kommunen ut mot folk.

- Man må jo bare være seg selv egentlig. Samtidig er det en rolle man har, som folk har knyttet forventninger til. Jeg er forberedt på at man ikke alltid er så populær som plansjef.

Og helt til slutt, her er tre artige fakta om vår nye plansjef:

  • Skrev bacheloroppgave om vekstutvikling av etasjemose (og kan fortelle engasjert om hva hun fant ut)
  • Kommer fra et flatt vestlandssted uten snø, men elsker å gå på fjellski
  • Drømmer om å bli bonde en gang i framtiden