Enten det gjelder Ipad i skolen, miljørådgiver, boligområder, fond eller heltidskultur - politikerne har spurt og kommunedirektøren har svart. 

Både spørsmålene og svarene er viktig å ta med seg når politikerne nå begynner behandlingen av handlings- og økonomiplanen 2024-2027 inkludert budsjettet for 2024. 

Alle de politiske spørsmålene og svarene finner du her