- Nå har vi størst fokus på hvordan vi skal jobbe med psykisk helse. Vi har fordelt ansvarsområdene på de ulike barnehagene, forteller leder for HOPP (helsefremmende oppvekst) i Løten, Hanne Simensen.

HOPP startet som et prosjekt i Løten i 2017 som følge av at man så en økt andel av overvektige barn i Løten. Det ble lagt særlig vekt på fysisk aktivitet og ernæring og de utarbeidet felles retningslinjer for alle barnehagene. De laget blant annet aktivitetskort, et motorisk hjul og anbefalinger for ernæring. 

- Vi vet at 15-20 minutter fysisk aktivitet om dagen gir barna bedre konsentrasjonsevne, sier Line Christine Bretun. 

Nå er de inne i gode rutiner for fysisk aktivitet og ernæring og vil peile seg inn på å lage felles retningslinjer for psykisk helse. 

- Alt henger jo i hop, sier Anne Brit Finstad. 

Temaene de skal konsentrere seg om er

  • Skjermbruk i barnehagen
  • Hvile
  • Selvfølelse
  • Foreldreveiledning
  • Forvetninger til ledelsen
  • Kroppen min

- Det er ganske store emner, så vi trenger tid og ansvarsfordeling for å kunne lage retningslinjer for dette, sier Simensen. 

HOPP-gruppa består av representanter fra alle barnehagene i kommunen og de møtes fire ganger årlig for erfaringsutveksling og felles arbeid. 

Overganger er viktige

I Løten har det vært mange som ikke har fullført videregående skole og det har vært dårlige resultater i skolen. De ansatte i barnehagene mener at det er viktig å starte tidlig med forebyggende arbeid, ja, allerede i barnehagen. De er også opptatt av overgangen fra barnehage til skole.

- Det er viktig at de blir fulgt opp når de kommer over i skolen. Det er en stor overgang, sier Simensen, og legger til:

- Alle instanser som jobber rundt barnet er flimke, men det trengs samarbeid, særlig i overganger. 

Målet er å skape robuste barn. Lene Westby opplever at de barna er mindre robuste nå enn tidligere.

- Vi opplever at foreldre er mer forsiktige og at de ikke stiller krav til barna, sier Bretun.  

logo HOPP

Sammenliknet med da HOPP startet opp i Løten så har skjerm og skjermbruk blitt mer aktuelt. Dette er noe de må forholde seg til. Verdens helseorganisasjon anbefaler at banr under to år ikke bruker skjerm i det hele tatt. Å arbeide med for eksempel dette temaet er fint å kunne gjøre felles og på tvers av barnehagene.

- Vi prøver å dele gode erfaringer og metoder fra de ulike barnehagene, sier Bretun.

- Det har vært veldig verdifullt, avslutter Simensen.