FHI melder at det hittil er meldt om 54 personer som er blitt smittet av harepest (tularemi) i august og september. Totalt så langt i 2023, er det 70 tilfeller. De fleste av disse er rapportert fra Viken, Oslo, Trøndelag og Innlandet fylke. Antallet er høyere enn i samme periode de tre foregående årene.

Ser mer smitte også i Sverige

I Sverige rapporterer Folkhälsomyndigheten også om en økning av personer smittet av harepest sammenlignet med de foregående årene. Hittil i år er 344 personer fra 15 regioner smittet med harepest.

Råd for å unngå smitte med harepest

 

  • Vær forsiktig med å håndtere døde eller syke harer og smågnagere.
  • Unngå å drikke vann direkte fra naturen.
  • Vær forsiktig ved feiing av muselort eller andre aktiviteter der muselort kan virvles opp og pustes inn.
  • Beskytt deg mot mygg og flått når du ferdes i naturen.

Flere smittemåter

Mennesker kan smittes på flere måter:

  • gjennom direkte kontakt med syke eller døde harer eller smågnagere
  • via forurenset drikkevann, for eksempel dersom døde mus eller lemen som infiserer brønner, bekker og andre vannkilder
  • ved å puste inn forurenset støv, for eksempel feiing av muselort, opprydding av musebol eller stabling av ved
  • ved myggstikk- og flåttbitt, ettersom mygg og flått kan være bærer av bakterien som gir harepest

Gir vanligvis mild sykdom hos mennesker

Harepest gir normalt et forholdsvis mildt sykdomsbilde hos mennesker. Sykdommen starter vanligvis med akutt feber, frysninger, hodepine og trøtthet. Harepest behandles med antibiotika. Ubehandlet kan sykdomsforløpet være langvarig.

Hare som er smittet med tularemi, dør vanligvis få dager etter smitte, mens for smågnagere er det variasjoner mellom artene. Hunder og katter blir i liten grad syke av tularemi, men de kan overføre smitte til mennesker, f. eks via slikking dersom de nettopp har bitt på et smittebærende sykt eller dødt dyr.

Les mer om harepest her