Kommunestyret har satt ned ei arbeidsgruppe som skal vurdere hvor 17.mai-toget skal gå fra 2024 og i årene framover. Dette skal vedtas i kommunestyret etter nyttår og gjennomføres for første gang i neste 17.mai-feiring. Den nedsatte arbeidsgruppa har utredet ulike alternativer for framtidig rute. Gruppa har kommet fram til to ulike alternativer som de ønsker innspill på fra innbyggerne.  

  • Alternativ 1 er å la 17.mai-toget gå slik det alltid har gått. Ruta går fylkesvegen fra Løten kirke til Tingberg via Løten stasjon. Barnehagene slippes på ved bensinstasjonen. Se kart 1. 
    kart over 17.mai-tog-rute
  • Alternativ 2 er sentrumsruta som ble gått i 2022. Denne ruta kan gås begge veger og det skal finne et hensiktsmessig punkt for barnehagene å gå inn, slik at de får cirka halv distanse av ruta å gå. Se kart 2. 
    rute over 17.mai-tog

Vi vil også ha innspill på hvor du ønsker at det kulturelle programmet skal foregå: ved Tingberg eller ved Løten idrettspark.  

Aktive bidragsytere i feiringen får direkte invitasjon til å bidra med sitt synspunkt. 

Du kan sende inn dine innspill digitalt her

Vil du svare manuelt kan du hente skjema for utfylling på Tingberg, Løten folkebibliotek, Løten helsetun og Løten nærstasjon. Ferdig utfylt skjema kan leveres på Tingberg, Helsetunet eller Biblioteket.  

Frist for å sende inn innspill er 15.november 2023. 

Kommentarer på Facebook vil ikke bli tatt med i vurderingen. Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er en avstemming. 

Arbeidsgruppen som utreder ulike ruter for 17.mai-toget jobber sammen med 17.mai-komiteen for å finne den beste løsningen for ruta og programmet for 17.mai-feiringen i Løten. Du som innbygger inviteres nå til å si din mening både om ruta og programmet. Arbeidsgruppa vil etter gjennomgang av innspillene legge fram sitt forslag for rute etter det de mener er det beste alternativet for helheten av 17.mai-feiringen i Løten. Komiteen vil jobbe videre med de innspillene som kommer om programmet.  

17.mai.-tog
Foto: Marius Græsby