Stefan Rønning har vært pådriver og primus motor for at det nå finnes en sekshulls frisbeegolfbane i området rundt Lund skole. 

- Etter pådriv fra meg og et flott samarbeid med rektor og ansatte på Lund skole ble det for et år siden klart at vi skulle gå for å lage en bane, forteller Stefan Rønning på åpningsdagen.

Før vinteren satte inn fikk Stefan og Jon Åge Fjærgård satt opp fundamentene til bana. De siste ukene har de montert kurvene og nå står bana klar til bruk. I dag tidlig ble snora klippet mens alle elevene på skolen var til stede.

- Dette er et lavterskeltilbud for alle i Løten og omegn. Det er gratis å spille og i tillegg kan man låne gratis frisbee på BUA Løten, sier Stefan.

Ikke mulig uten midler 

En ny frisbeegolfbane hadde ikke vært mulig uten at noen stilte opp med midler. En ansatt ved skolen søkte Løten ungdområd om penger og de ble tildelt 15 000 kroner. Når også Sparebankstiftelsen slo til på FAU sin søknad og bidro med cirka 17 000 kroner lå alt til rette for å bygge en bane. Brenneriroa og omegn vel stilte også opp med sikkerhet ved å si at de tok regninga på eventuelt overstigende beløp. Summen av dette, samt godt dugnadsarbeid, gjør at nærområdet på Slettmoen har fått en ny aktivitetsarena som passer for både store og små, unge og gamle. 

frisbeegolfsekk stående i bane mot kurv
Foto: Stefan Rønning