Dersom du opplever at vannet blir borte bør du sjekke vannledningen i kjelleren/innendørs. Se etter for eksempel sprukne rør/vannmåler eller fryste stengekraner/ventiler. Ta turen bortom naboen for å høre om de også har problemer med sin vanntilførsel. Hvis vannet er borte i flere hus kan det være vannavstenging eller vannledningsbrudd på kommunal vannledning som er årsaken. Ta da kontakt med Servicekontoret på tlf. 62 56 40 00. Utenfor ordinær arbeidstid kan kommunens driftsvakt kontaktes på tlf. 951 54 466.

Hvis naboen har vann er det sannsynlig at det er dine egne vannrør som kan har frosset. Da bør du ta kontakt med en rørlegger for hjelp til å tine opp vannrør.

Private vannledninger kan også fryse utenfor huset mellom tilkoblingspunkt og kommunal vannledning. Det kan være flere årsaker til dette, blant annet at din private vannledning er lang og/eller at vannrøret ligger grunt.

Husk også å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt dersom du mistenker lekkasje eller fryst vannledning.

For å unngå vannskader kan man gjøre noen tiltak:

  • Koble fra hageslangen, og tapp ut vannet i ledninger som kan fryse.
  • Ha varme på i alle rom med vannførende rør.
  • Isoler rør og sanitærutstyr i kalde kryprom, yttervegger, gulv og tak.
  • Unngå kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
  • Tøm og steng rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømning.
  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.
  • Steng hovedstoppekranen om du skal være borte.
  • Ha på/skru på varmekabelen rundt vannledningen din