Det har i den siste tiden kommet en del snø i lavereliggende områder på Hedmarken. Rådyra er sårbare på denne tida av året. For å klare seg gjennom en vinter med lite mat, går rådyret på «sparebluss». Stoffskiftet senkes, og de reduserer fysisk aktivitet til et minimum. I denne situasjonen tåler de dårlig å bli forstyrret eller enda verre å bli jaget av løse hunder.
 
Hundeloven stiller krav til alle hundeeiere om å opptre hensynsfullt og ha hunden under kontroll, også utenfor båndtvangstid. Dette er for å sikre at den ikke uroer vilt eller for den saks skyld skremmer folk som er redde for hunder.
 
I et område med mye vilt og mange folk på tur må de aller fleste hunder være i bånd, før man kan si at de er under kontroll. Det er hundeeiers ansvar å forhindre at hunden jager viltet unødvendig og inntil videre har vi tro på at hundeeierne tar dette ansvaret selv.

God tur i skog og mark!