Møtet fant sted på Hias i Ottestad og det var vår ordfører, Marte Larsen Tønseth, som ledet programmet. Hun er leder av Hamarregionens interkommunale politiske råd. Komiteen fra Stortinget fikk en liten innsikt i vår region. Blant annet har vi hatt økning i folketall og sysselsetting de siste ti årene og antall virksomheter i Hamarregionen er 10 470. 

- Vi jobber med å bygge attraktivitet for å bo, jobbe og besøke oss, sa Tønseth. 

Området har mye regionalt samarbeid, på blant annet vann, avløp, brannvesen, legevakt og landbruk. 

Dame som holder foredrag for en forsamling

Tønseth sa, på vegne av de fire kommunene, at det er viktig å jobbe videre med en regionvekstavtale for regionen vår. 

Attraktivitet og kompetanse

Berte Helgestad, næringskontakt for Løten kommune, og Ove Gjesdal fra Ringsaker kommune snakket om hvordan Hamarregionen jobber med vekst. 

- Vi jobber langsiktig for økt attraktivitet for de tre B-ene: bosted, bedrift og besøk, sa Gjesdal. 

De mener at førsteprioritet er attraktive jobber, men at attraktive botilbud er viktig for å få folk til å bosette seg her. Tønseth trakk fram at vi ser en økt jobbpendling fra Oslo til Hamar. For å snakke om lokalt næringsliv var Mari Skjærstad, løtensokning og direktør i Boligpartner, på plass. Hun snakket engasjert om hvilket mulighetsrom vi har her i Hamarregionen, men at vi må tørre å tenke større. 

- Vi må tørre å satse, snakke høyt og ikke være fornøyd med "bare" greit. Vi må prate litt tydeligere, litt høyere og be om litt mer penger, sa hun tydelig, og poengterte at vi har et kjempepotensiale og et kjempemulighetsrom her i regionen. 

Interkommunalt samarbeid

I pandemien så vi tydelig at vi har et interkommunalt samarbeid innenfor samfunnsmedisin. Ketil Egge, kommuneoverlege fra Hamar, var spurt om å snakke om erfaringer fra pandemien.

- Jeg er egentlig ferdig med den nå jeg, sa han.

Hans korte oppsummering var at vi hadde greid oss tålelig bra i denne regionen. Han husket godt at han en gang fikk spørsmål om hva de egentlig jobbet med til vanlig på samfunnsmedisinsk enhet når det ikke var pandemi. Og hva er det? Jo, her jobber kommuneoverlegene, de har folk som jobber med miljørettet helsevern, men det største feltet er folkehelse, forebyggende og helsefremmende arbeid.

Kommunene har også et samarbeid for vann og avløp, derav plasseringen for møtet, på Hias i Ottestad. Regionen er langt framme innovasjonsmessig innenfor feltet. Det gjør at prisene er noe høyere her enn i andre områder. At vi er langt framme innebærer blant annet at vi har en reserveforsyning og en plan om noe uforutsett skulle oppstå. I Norge samarbeider 97 % av kommunene på renovasjon, men kun 3 % gjør det samme for vann og avløp. Hias er det nordligste samarbeidet i Norge! Å samarbeide går ikke alltid knirkefritt når det er fire ulike kommuner og ett selskap som skal si meningen sin. Direktør i Hias, Morten Finborud, trakk fram at han mener det er viktig å legge hele tjensten til det interkommunale selskapet og ikke dele opp ansvaret mellom selskapet og kommunene. 

Mann som holder foredrag for forsamling

Representantene fra Stortinget var imponert over det de fikk høre på Hias. De mente at temaene som ble tatt opp var relevante og høyaktuelle. De ønsket et skriftlig innspill fra regionen. Dette tok ordførerne i kommunene til etterretning. Møtet ble avsluttet med omvisning på Hias sitt anlegg.

Omvisning på Hias sitt anlegg

 

Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget har ansvar for følgende temaer:

 • kommunal forvaltning
 • regional- og distriktspolitikk
 • rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner
 • innvandringspolitikk
 • boligforhold
 • bygningssaker
 • regional planlegging
 • nasjonale minoriteter
 • samiske spørsmål unntatt reglene om valg til Sametinget
 • saker om organisering og virkeområde for statlig forvaltning
 • statens fellesadministrasjon
 • statlig personalpolitikk, herunder lønnsforhold, bevilgninger til Det kongelige hus og partistøtte