GIS står for Geografisk informasjonssystem, som er en teknologi som samler inn, analyserer, lagrer og presenterer geografisk informasjon. Prisutdelingen fant sted den 12. juli i San Diego i USA under ESRI-konferansen, verdens største konferanse for GIS-medarbeidere, med nesten 20 000 deltakere.

Nyttig

Et GIS-samarbeid innebærer utviklingen av spesifikke applikasjoner eller tjenester basert på kartdataene. Dette kan være alt fra digitale kartportaler som gir tilgang til ulike typer geografisk informasjon, til spesifikke analyser og visualiseringer av data for å støtte beslutningsprosesser i kommunene.

- Jeg synes det er flott at Hedmark Kart har fått denne prisen som en anerkjennelse for jobben som er gjort. Systemene våre gir oss mange muligheter når det gjelder GIS. Utfordringen for meg er at jeg har lite tid til å arbeide med GIS, fordi jeg har mange andre oppgaver som opptar tiden min. Vi har heldigvis et godt samarbeid i Hedmark Kart, og det er en god delingskultur, sier GIS-konsulent i Løten kommune, Lisbeth Tuven.

Gjennom dette samarbeidet utveksles data og nye ideer som er nyttige for innbyggerne. Et kart er ikke bare et kart lenger. Det kan nå formidle informasjon langt utover eiendomsgrenser, veier og landskap. Kartet kan vise antall innbyggere i et område, hvilke typer hus de bor i, samt utviklingen i området, og mer.

Nominert

Leverandøren av ESRI-produkter i Norge; Geodata AS, nominerte samarbeidet mellom kommunene og den innovative bruken av GIS til den nasjonale fyrtårnprisen i fjor. Deretter ble de nominert til denne internasjonale utmerkelsen av ESRI i år. Hedmark Kart-samarbeidet har virkelig skilt seg ut på en positiv måte.

Knut Fredrik Sæther fra Geodata AS gratulerer med prisen.

- Det er en stor glede å gratulere Hedmark Kart med tildelingen av en velfortjent pris "Special Achivement in GIS Award" under verdens største GIS-konferanse i San Diego, California, med over 18 000 deltakere. Det er fantastisk å se hva de har klart å utrette med Geodata Origo plattformen på kort tid.

Han legger til at det kommer ikke gratis, men som resultat av en god plan, hardt arbeid, kompetente folk og ikke minst et godt samarbeid kommunene imellom.

- Jeg ønsker også å takke for den viktig bidragsyteren dere har vært i utviklingen av vår skybasert lokasjonsplattform Geodata Origo og for at dere viser vei for andre kommuner i Norge, sier Sæther.

Under prisutdelingen var Stig Aage Melve og Kristin Eriksen fra Hamar kommune og Kay Henning Kleverud fra Sør-Odal kommune til stede for å motta prisen på vegne av samarbeidet.