Sted er ikke avklart ennå, men hold av datoen. 

- På folkemøtet vil vi dele innsikt i kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet til framtidens skole i Løten. Vi ønsker at folkemøtet skal bidra til å gi alle et godt grunnlag for å engasjere seg, sier kommunedirektør Frank Hauge. 

Det er spesielt viktig å sikre god og målrettet medvirkning som grunnlag for beslutningen om framtidens skole i Løten.

Formålet med medvirkningsprosessen som vi inviterer innbyggerne og de berørte gruppene til å delta i er å legge til rette for at innbyggerne skal benytte muligheten for å bli hørt, og at de har mulighet til å gi uttrykk for hva som er viktig for dem med skolen i Løten mot framtida. 

Løtens innbyggere kan medvirke ved å gi innspill i den offentlige høringen som har frist 20. oktober og ved å delta på folkemøte mandag 18. september. I tillegg gjennomføres det spørreundersøkelser/intervjuer med barn og unge, foreldre/foresatte og ansatte. Alle foreldre/foresatte til barn i barnehage og skole blir invitert til å delta i en spørreundersøkelse. Medvirkning fra barn og unge koordineres gjennom Løten ungdomsråd. Det vil også bli invitert til dybdeintervjuer med Ungdomsrådet, grunnskolens foreldreutvalg (KFU) og med ansattes organisasjoner ved skolene. Spørreundersøkelsene og intervjuene vil bli gjennomført i uke 39 til 42.