Det var helt tilfeldig at Iren endte med å vie yrkeslivet sitt til å jobbe i barnehage. Etter fullført allmennfag på Katta var hun ikke blitt noe slik som de vennene som hadde tatt yrkesfag. Noen var rørlegger, andre hadde blitt snekker, men Iren, hun hadde ikke blitt noe hun. Helt tilfeldig begynte hun som praktikant i Ryli barnehage, og helt ærlig, hun likte det ikke spesielt godt i starten. Men så en dag startet Ingrid Lekve i Ryli. Da ble det andre boller og Iren begynte å tenke på at dette var noe hun kanskje kunne fortsette med. Likevel, da hun valgte studiested, var hovedgrunnen for valg av Halden at de hadde Norges beste orienteringslag. Iren jobbet nok flittig med skolen, men de virkelig store målene var å få løpet på førstelaget til Halden i de store, internasjonale orienteringsstafettene. Det klarte hun. 

Etter endt studietid jobbet hun i barnehage i Oslo, før neste stopp var Elverum. Så ble hun headhuntet til Løten. Ingrid Lekve ringte nemlig og lurte på om hun ville ha jobb. Iren hadde flyttet til Løten på det tidspunktet og ja, om hun fikk barnehageplass til datteren så ville hun ha jobb. Det fikk hun og siden har Iren jobbet i barnehage i Løten. Først som førskolelærer fra 1989, senere som styrer i Ryli barnehage fra 1994 og helt til slutt som styrer i Revhiet barnehage fra 2020. 

to damer inne i et lokale med stoler og bord
Ingrid Bjørnstad og Iren Skyltbekk ble ansatt som styrere i Revhiet barnehage da hhv. Skøienhagan og Ryli ble slått sammen til en ny, stor barnehage.

- Iren har gjort en fantastisk innsats for løtenunger, barnehager og ellers på tvers med kollegaer i skole og i kommunene for øvrig i alle disse årene. Jeg beskriver henne som en bauta, solid, ordentlig, strukturert og systematisk. Hun blir lyttet til, hun blir spurt om råd og hjelp, både av barnehagefolket, og av kommunalsjefen. Hun har alltid ting på stell, og må aldri purres på, roser kommunalsjef May Birgit Kjeverud. 

Ingrid Bjørnstad har vært Irens styrerkollega i mange år. Hun har bare lovord til kollegaen sin:

- Iren har et stort engasjement for jobben sin, hun går helt og fullt inn for det hun skal gjøre,- ingen ting blir overlatt til tilfeldighetene. Hun er grundig og leverer gode resultater. Hun er uredd og ærlig, og hun tør å stå opp for det hun mener er viktig. Hun er ikke redd for å gå inn i diskusjoner når det er nødvendig. Hun har nøye gjennomtenkte begrunnelser for sine argumenter, og det skal mye til for å «vippe henne av pinnen». Hun har også en god porsjon humor, noe som har en positiv virkning på de rundt henne i hverdagen. Styrergruppa i barnehagene i Løten har alltid hatt et tett og godt samarbeid, og vi har hjulpet og støttet hverandre med å løse oppgaver,- og Iren har alltid bidratt med din kunnskap inn i denne gruppa, sier Bjørnstad.

dame som skjærer i marsipankake

start på skirenn

Aina Åseth er konstituert virksomhetsleder i Revhiet barnehage, og Kine Karterud går i samme periode inn som assisterende barnehagestyrer.