-Vi begynte med det høsten 2019. Når jeg ble valgt som ordfører ville jeg bli bedre kjent med næringslivet. Dette for å kunne få direkte innspill på ting som opptar næringslivet i hele kommunen, både servicenæringer, reiseliv, skogbruk og landbruk, for å nevne noe, sier ordføreren.

På bedriftsbesøkene rundt om i kommunen har tospannet fra Senterpartiet fått med seg kjempegode innspill og/eller spørsmål som de skulle undersøke videre og komme nærmere tilbake til.

-Det er helt klart at det har vært artig, også har det vært veldig nyttig i min jobb. En viktig del av det har vært å vise fram bredden i næringslivet til befolkningen. Jeg får tilbakemeldinger på at folk ikke viste at de ulike tilbudene fantes i Løten. Det har vært en kampanje fra meg for å øke bevisstheten om å handle lokalt og bruke de lokale, smiler Larsen Tønseth.

Stort mangfold

I Løten finnes alt fra store til små bedrifter. Fra de store som har underavdelinger i Løten til nystarta bedrifter. Det er i underkant av 700 virksomheter som er registrert i enhetsregistret. Det betyr at Marte og Christen har mange igjen å besøke.

Ommang søndre

-Vi møtte på en del utfordringer knyttet til pandemien: en del måtte utsettes og flyttes på grunn av restriksjoner. Til tross for det har vi gjennomført mange bedriftsbesøk til tross for det, sier ordføreren.

For henne er bedriftsbesøkene enormt lærerike og et påfyll i hverdagen. Det gir henne kunnskap til å ta overordna beslutninger og å være med og utvikle kommunen.

-Mange sier de har drevet bedrift i Løten i over 30 år og at det er første gang de har hatt besøk på denne måten. Så er det mange innbyggere takker for å bli opplyst. Det er jo en måte å markedsføre næringslivet i Løten på, smiler Larsen Tønseth.

I en aktiv hverdag som ordfører så er dette små pusterom.

-Det beste er rett og slett å bli kjent med folk. Den uformelle kaffepraten som skaper en relasjon for at terskelen for å ta kontakt er lavere, sier ordføreren, før hun legger til:

-Min visjon som ordfører er å være nær befolkningen i Løten og jeg er opptatt av det. Et ledd som ble iverksatt er ordførertreff for alle på biblioteket, også dette spesielt for næringsliv. I perioder har vi brukt en dag i uka på å besøke næringsliv, i snitt blir det to-tre dager i måneden.

Innlandet mekaniske

Ønsker en næringsressurs i kommunen

Ut fra en tett dialog med næringslivet har man sett at det er behov for en næringsrådgiver i kommunen.

-Det omhandler at vi har store næringsarealer tilgjengelig som vi ønsker å realisere i form av flere næringsdrivende som ønsker å etablere seg i Løten for å skape arbeidsplasser. Det gjelder næringsarealer på Ånestad. Så har vi et næringsareal på Heggvin som er under regulering, forteller ordføreren.

På bakgrunn av de store mulighetene som ligger i dette så ser Løten kommune at vi har behov for en mer dedikert ressurs knyttet til næring. Noe som igjen vil gagne Løten i form av arbeidsplasser og salg av næringstomter på Ånestad. På Heggvin har Løten kommune opsjon på arealene.

Formannskapet har innstilt til kommunestyret en 50% næringsrådgiver og 50% prosjektleder for utvikling av kommunale boligtomter. Saken skal vedtas på kommunestyremøte 16.desember.

Bildene er noen få eksempler på bedrifter som tospannet fra Sp har besøkt hittil.

Skjermdump Skogly naturbarnehage