Kikhostevaksinen er en kombinasjonsvaksine mot kikhoste, difteri og stivkrampe. Den tilbys alle gravide fra uke 24 fra og med mai 2024. De som ikke har fått den kan få den hele andre og tredje trimester.  

Kikhoste er farlig for små babyer

Bakgrunnen for vaksinen er en økning av kikhoste i samfunnet, og at det er veldig smittsomt. For små babyer kan det være farlig å få kikhoste. Primært er derfor vaksinen for å beskytte barnet fra nyfødt til tre måneders alder (da får barnet sin første vaksine mot dette), og inngår derfor i barnevaksinasjonsprogrammet. Barnets første vaksine gis via mor i svangerskapet. 

Vaksinen er helt gratis og settes av jordmor på helsestasjonen på normal svangerskapskontroll.

Informasjonsark om kikhoste på norsk (PDF, 256KB)

Інформаційний листок про кашлюк українською мовою (PDF, 241KB)