Hun er vant til travle og hektiske dager, så det at hun akkurat nå fungerer som både kommunalsjef og plansjef er greit. 

- Jeg starta på papiret som kommunalsjef den 1. januar. Når jeg først er her var det litt unaturlig å ikke kunne starte, men det blir litt dobbelt. Man får ikke dedikert tida helt til ett område, men man må manøvrere så godt man kan. Det er mange dyktig ledere og medarbeidere her, så mye går uansett av seg selv, sier Kristin. 

De har ikke lyst ut plansjefstillingen ennå, men det vil skje så raskt som mulig. Det er en stilling som er viktig å få på plass. 

Helhetlig tenking

Etter virksomhetsgjennomgangen i kommunen har det blitt opprettet et nytt kommunalområde som har fått navnet Samfunnsutvikling. Her har Kristin fått overordnet ansvar for mye forskjellig: kultur og frivillighet, NAV, renhold, kommunal eiendom, teknisk forvaltning og teknisk drift. 

- Jeg gleder meg veldig til å være med å tilrettelegge for å få til gode løsninger, både internt i kommunen, men også mot innbyggere, næringsliv og frivilligheten. Å se hvordan vi klarer å spille på lag. Det å få være med å se helheten og hvordan vi klarer å samarbeide, sier Kristin. 

Samfunnsutvikling handler om så mye, det handler også om dette med miljø, klima, folkehelse og hvordan vi klarer å bygge en bærekraftig kommune, både økonomisk, sosialt og miljømessig. Det handler om helheten. 
Tre personer står i snøen

- Alle kommuner må løse det på sin måte, så vi må løse det på vår måte, smiler Kristin.

Gårdskjerring med hjerte for fjellet og hagen

For de som ikke kjenner Kristin kan vi fortelle at hun er gift, har tre barn på 12, 19 og 22 år og bor på gård i Romedal med mannen som er gårdbruker. Hun hjelper til så godt hun kan på fritida, men liker også veldig godt å gå på ski og å være på fjellet. Hun er også veldig glad i hagen sin.

- Så er det oppfølging av barn, selv om de to eldste er selvgående, smiler hun. 

Kristin har bakgrunn fra landbrukshøyskolen på Ås og er utdannet naturforvalter. Hun var mange år hos Fylkesmannen i Hedmark og jobbet mye opp imot landbruk og miljø der. Hun har også en liten periode i Landbruksdirektoratet og noen år i NVE, der hun jobbet mye med sikkerhet i forhold til naturfare og særlig flom/skred koblet opp mot arealplanlegging.

- Det her med samfunnsutvikling har jeg jo blitt mer og mer opptatt av etter hvert. Jeg har de to siste årene deltatt på KS sitt utdanningsløp Samplan, etter- og videreutdanningskurs i samfunnsplanlegging. Jeg trives så bra her i Løten og har lyst til å fortsette her. Jeg synes det er veldig spennende å kunne være med og se en enda større helhet, sier Kristin, før hun legger til:

- Jeg ser på meg sjøl som en byggekloss. Det er så mye dyktige folk her og hvordan vi klarer å jobbe sammen for å utvikle Løten-samfunnet som en helhet er viktig. 

Utvikling i henhold til plan

I sin tid som plansjef har hun arbeidet mye med store veganlegg. Rv.3/25-arbeidet har vært omfattende. Det har kommet mange avbøtende tiltak i kjølevannet av dette, for eksempel nytt Veenskryss og opprustninga i Brenneriroa. Vi har også fått knyttet kommunen mer sammen med flere gang- og sykkelveger. 

- Ikke minst har vi hatt Heggvin og utviklinga der. Reguleringsplanen for Løtens del av området ligger på planen for kommunestyret nå. Det er en viktig sak, mener Kristin.
Teknisk forvaltning har hatt en stor sak med Budor sør og utviklingen her. 
Skog og hytter sett fra lufta

- Det her med å utvikle Løten som hyttekommune har vært et tydelig, politisk signal. Vi har klart å følge opp i forhold til tiltak som ligger i kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen er viktig for oss og hvilken retning utviklingen går. 

Kristin har alltid vært veldig opptatt av hvordan vi på en best mulig måte løser de arealbehovene våre. Hvordan vi tilrettelegger våre fysisk omgivelser, fordi hun mener det er veldig viktig for hvordan vi løser andre oppgaver. Hun føler seg heldig, for hun kan ha blikk på det området uansett i sin nye jobb.

- Jeg har trivdes veldig godt som plansjef og ikke minst med alle medarbeiderne der, så det blir litt rart å være uten de. Men jeg slipper de ikke helt, smiler hun.

Hun har lært seg å være ganske tålmodig, for planarbeid tar tid. For eksempel har de gjort en stor jobb med retaksering av eiendomsskatt 

- Det ser ut som vi har truffet godt med det arbeidet. Rettferdighet har vært et prinsipp hele tiden, og det var tydelig fra politisk hold at vi skulle lage et system og ha en retaksering som i størst mulig grad ivaretok rettferdighet og likebehandling. 

Løfte blikket

Kristin føler seg veldig privilegert i sin nye jobb, for hun vet at det er så mange dyktige medarbeidere i Løten. 

- Jeg ser egentlig fram til alt. Jeg er ydmyk i forhold til den rollen jeg skal fylle. Jeg har stor tro på at vi sammen skal finne gode, framtidsrettede løsninger i Løten kommune. Vi står utfor ganske mange utfordringer, både økonomisk og demografisk, og dette er ting vi må innrette tjenestene vår etter. Det skjer også mye spennende. Vi har ganske stor utvikling, ikke bare i Løten, men i regionen som helhet. Vi har gode befolkningstall, god tilflytting og aktiv næringsutvikling. 
Dame som sitter ved kontorpult

Det er ikke mangel på oppgaver og veldig mange spennende oppgaver venter.
- Det er kanskje noe av grunnen til at jeg har søkt jobben. Jeg har sett at bredden og helheten er så viktig. Nå har jeg vært på teknisk forvaltning og sett mye på hvordan vi tilrettelegger de fysiske omgivelsen våre. Alt henger sammen med alt. Hvordan vi tilrettelegger de fysiske omgivelsene har mye å si for næringsliv og hvordan vi bygger møteplasser for folk. Det er veldig mye det jeg har drevet med som jeg synes henger sammen med helheten. Nå kan jeg få løftet det blikket enda et hakk og det synes jeg er spennende, sier Kristin. 

Det er klart det er veldig mange nye områder for henne, så det må hun bruke tid på å bli kjent med. 

- Så har jeg den tryggheten at det er så mange dyktige ledere og medarbeidere her. Jeg ser meg selv som en koblingsboks i den helheten, smiler hun. 
Når hun nå er i gang som kommunalsjef ser hun det som viktigst å følge opp oppdragene administrasjonen har fått fra politisk hold. 

- Vi har fått mange oppdrag gjennom budsjettvedtakene og planstrategien skal gjennomføres. Vi må se hvordan på hvordan vi skal løse det sammen. Det er ganske mange store, tunge investeringsprosjekter som står foran oss, på både vann- og avløp og boligutvikling, samt at vi skal ta imot mange nye flyktninger i 2023. Vi skal rullere kommuneplanen, spesielt arealdelen står for tur. Kanskje tar vi en mindre revisjon av samfunnsdelen også. Politikerne må være med og se hvordan vi skal løse dette her. Det kommer jo en ny valgperiode nå, avslutter Kristin med et smil.